Goethe-Zertifikat B1

Portret młodego, uśmiechającego się i wskazującego w górę mężczyzny Zdjęcie: Getty Images/DexImage

Chcesz ...

  • uczęszczać w Niemczech do college’u przygotowującego do podjęcia studiów.
  • mieszkać i pracować w Niemczech.
  • potwierdzić ukończenie poziomu B1.
  • uzyskać oficjalny i uznawany za granicą certyfikat.

Goethe-Zertifikat B1 jest egzaminem z języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych. Potwierdza umiejętność posługiwania się językiem niemieckim na poziomie samodzielności i odpowiada trzeciemu poziomowi (B1) na sześciostopniowej skali oceny kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Zdanie tego egzaminu oznacza, że dana osoba ...

  • umiejętność zrozumienia głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych danej osobie spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
  • umiejętność poradzenia sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w krajach niemieckojęzycznych.
  • umiejętność formułowania prostych i spójnych wypowiedzi na tematy, które są danej osobie znane bądź ją interesują.
  • umiejętność opisywania doświadczeń, zdarzeń, nadziei, marzeń i zamierzeń oraz umiejętność formułowania krótkich uzasadnień bądź wyjaśnień.

Przygotowanie

Materiały treningowe

Tu znajdziesz przykładowe zestawy egzaminacyjne i treningowe do wykonywania online, również w wersji dla osób niepełnosprawnych i interaktywnej.

Dalsze informacje

Informacje dot. wymogów, treści oraz innych kwestii związanych z egzaminem Goethe-Zertifikat B1: