Goethe-Zertifikat B1

Portret młodego, uśmiechającego się i wskazującego w górę mężczyzny Zdjęcie: Getty Images/DexImage

Chcesz ...

 • uczęszczać w Niemczech do college’u przygotowującego do podjęcia studiów.
 • mieszkać i pracować w Niemczech.
 • potwierdzić ukończenie poziomu B1.
 • uzyskać oficjalny i uznawany za granicą certyfikat.

Goethe-Zertifikat B1 jest egzaminem z języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych. Potwierdza umiejętność posługiwania się językiem niemieckim na poziomie samodzielności i odpowiada trzeciemu poziomowi (B1) na sześciostopniowej skali oceny kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Zdanie tego egzaminu oznacza, że dana osoba ...

 • umiejętność zrozumienia głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych danej osobie spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
 • umiejętność poradzenia sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w krajach niemieckojęzycznych.
 • umiejętność formułowania prostych i spójnych wypowiedzi na tematy, które są danej osobie znane bądź ją interesują.
 • umiejętność opisywania doświadczeń, zdarzeń, nadziei, marzeń i zamierzeń oraz umiejętność formułowania krótkich uzasadnień bądź wyjaśnień.

Wymagania

 • Goethe-Zertifikat B1 dla młodzieży jest odpowiedni dla osób, które ukończyły 12 lat.
 • Goethe-Zertifikat B1 dla dorosłych jest odpowiedni dla osób, które ukończyły 16 lat.
 • Goethe-Zertifikat B1zakłada znajomość języka niemieckiego na trzecim poziomie kompetencji językowej (B1) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
 • W zależności od doświadczenia w nauce języków obcych i indywidualnych predyspozycji ocenia się czas przygotowania na 350 – 650 jednostek lekcyjnych po 45 min.