Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 © Getty Images

Chcesz ...

  • przygotować się do studiów w Niemczech.
  • ubiegając się o pracę potwierdzić zaawansowaną znajomością języka niemieckiego.
  • przygotować się do podjęcia pracy w Niemczech w jednym z zawodów medycznych.
  • potwierdzić ukończenie poziomu B2.
  • uzyskać oficjalny i uznawany za granicą certyfikat.

Goethe-Zertifikat B2 jest egzaminem z języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych. także dla młodzieży, który potwierdza zaawansowaną znajomość języka. Odpowiada czwartemu poziomowi (B2) kompetencji sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Zdanie tego egzaminu oznacza, że dana osoba ...

  • rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.
  • potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron.
  • potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Przygotowanie

Materiały treningowe

Tu znajdziesz przykładowe zestawy egzaminacyjne i treningowe do wykonywania online, również w wersji dla osób niepełnosprawnych i interaktywnej.

Dalsze informacje

Informacje dot. wymogów, treści oraz innych kwestii związanych z egzaminem Goethe-Zertifikat B2: