Dalsze informacje
2018

Powrót do Goethe-Zertifikat B2

Formuła egzaminu Goethe-Zertifikat B2 uległa zmianie. Do egzaminu w dotychczasowej formule można przystępować na całym świecie do 31.12.2018 oraz do 31.07.2019 w wybranych Centrach Egzaminacyjnych. Dokładne informacje uzyskają Państwo bezpośrednio w swoim Centrum Egzaminacyjnym.

Krok po kroku: części egzaminu

Egzamin Goethe-Zertifikat B2 składa się z modułów Czytanie, Słuchanie, Pisanie i Mówienie (ustny egzamin w parach lub indywidualny). 
Egzamin przeprowadzany i oceniany jest tak samo na całym świecie.
 

Czytanie

Zdający czytają różne teksty, takie jak ogłoszenia, fragmenty katalogów, teksty popularnonaukowe, komentarze, recenzje i relacje oraz rozwiązują związane z nimi zadania. Ponadto uzupełniają brakujące słowa w tekście pisanym.

Czas trwania: 80 minut

Pisanie

Zdający pisemnie wyrażają opinię na temat artykułu prasowego lub krótkiej notatki internetowej i poprawiają błędy w liście.

Czas trwania: 80 minut

Słuchanie

Zdający słuchają dialogów i rozmów telefonicznych, a następnie na tej podstawie poprawiają lub uzupełniają informacje i przyporządkowują wypowiedzi. Ponadto słuchają wywiadu na aktualny temat społeczny i rozwiązują związane z nim zadania.

Czas trwania: ok. 30 minut

Mówienie

W pierwszej części egzaminu zdający wyrażają opinię na temat krótkiego tekstu. Następnie prowadzą rozmowę z drugim rozmówcą, której celem jest wspólne podjęcie decyzji lub znalezienie rozwiązania.

Czas trwania: 10 lub 15 minut

Wymagania

Goethe-Zertifikat B2 jest egzaminem z języka niemieckiego dla dorosłych.

Do egzaminów Goethe-Institut mogą podchodzić wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wiek czy posiadanie niemieckiego obywatelstwa.
  • Zaleca się, aby do egzaminu Goethe-Zertifikat B2 przystępowały osoby w wieku powyżej 16 lat.
  • Goethe-Zertifikat B2 potwierdza umiejętności językowe na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
  • Aby osiągnąć ten poziom, potrzebnych jest – w zależności od nabytych wcześniej umiejętności – od 600 do 800 godzin lekcyjnych po 45 minut.