Goethe-Zertifikat C1

Dział nauki języka Goethe Berlin Zdjęcie: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Chcesz ...

 • przygotować się do studiów w Niemczech.
 • potwierdzić w celach zawodowych zaawansowaną znajomość języka niemieckiego.
 • przygotować się do pracy w branży medycznej.
 • potwierdzić ukończenie poziomu C1.
 • uzyskać oficjalny i uznawany za granicą certyfikat.

Goethe-Zertifikat C1 jest egzaminem z języka niemieckiego dla dorosłych, który potwierdza bardzo zaawansowaną znajomość języka. Odpowiada piątemu poziomowi (C1) w sześciostopniowej skali kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Zdanie tego egzaminu oznacza, że dana osoba ...

 • rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio.
 • potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania.
 • skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.
 • potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne.
O możliwości zwolnienia studentów zagranicznych ze wstępnego egzaminu językowego w związku z posiadaniem Goethe-Zertifikat C1 prosimy informować się przed podjęciem studiów bezpośrednio w wybranej szkole wyższej lub w college’u przygotowującym do podjęcia studiów.
 

Warunki

 • Goethe-Zertifikat C1 jest zalecany dla osób, które ukończyły przynajmniej 16 lat.
 • Goethe-Zertifikat C1 zakłada znajomość języka niemieckiego na poziomie kompetencji językowej C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
 • W zależności od doświadczenia w nauce języków obcych i indywidualnych predyspozycji ocenia się czas przygotowania na 800 – 1000 jednostek lekcyjnych po 45 min.