Goethe-Zertifikat C1

Dział nauki języka Goethe Berlin Zdjęcie: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Chcesz ...

  • przygotować się do studiów w Niemczech.
  • potwierdzić w celach zawodowych zaawansowaną znajomość języka niemieckiego.
  • przygotować się do pracy w branży medycznej.
  • potwierdzić ukończenie poziomu C1.
  • uzyskać oficjalny i uznawany za granicą certyfikat.

Goethe-Zertifikat C1 jest egzaminem z języka niemieckiego dla dorosłych, który potwierdza bardzo zaawansowaną znajomość języka. Odpowiada piątemu poziomowi (C1) w sześciostopniowej skali kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Zdanie tego egzaminu oznacza, że dana osoba ...

  • rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio.
  • potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania.
  • skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.
  • potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne.
O możliwości zwolnienia studentów zagranicznych ze wstępnego egzaminu językowego w związku z posiadaniem Goethe-Zertifikat C1 prosimy informować się przed podjęciem studiów bezpośrednio w wybranej szkole wyższej lub w college’u przygotowującym do podjęcia studiów.
 

Przygotowanie

Materiały treningowe

Tu znajdziesz przykładowe zestawy egzaminacyjne i treningowe do wykonywania online, również w wersji dla osób niepełnosprawnych i interaktywnej.

Dalsze informacje

Informacje dot. wymogów, treści oraz innych kwestii związanych z egzaminem Goethe-Zertifikat C1: