Goethe-Zertifikat C2: GDS

Pełna entuzjazmu bizneswoman Zdjęcie: Getty Images/Mario Castello

Chcesz ...

  • studiować lub prowadzić badania naukowe w Niemczech.
  • nauczać w niemieckiej szkole.
  • potwierdzić w celach zawodowych prawie natywną znajomość języka niemieckiego.
  • potwierdzić ukończenie poziomu C2.
  • uzyskać oficjalny i uznawany za granicą certyfikat.

Goethe-Zertifikat C2 : Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) jest egzaminem z języka niemieckiego dla dorosłych, który potwierdza biegłą znajomość języka i stanowi dokument świadczący o szóstym i najwyższym poziomie – C2 – w skali kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Pozytywny wynik egzaminu świadczy o tym, że dana osoba ...

  • może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta.
  • potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia.
  • potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom umożliwia studentom zagranicznym podjęcie studiów na uczelniach i uniwersytetach niemieckich oraz jest uznawany w wielu miejscach za dokument poświadczający znajomość języka przez osoby chcące nauczać języka niemieckiego. Kraje związkowe Republiki Federalnej Niemiec uznają egzamin Goethe-Zertifikat C2 jako świadectwo umiejętności językowych w ramach przyznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela. Szczegółowych informacji udzielają odpowiednie urzędy w danym kraju związkowym, jak Ministerstwo Szkolnictwa, Ministerstwo Nauki, Ministerstwo Edukacji, Urząd ds. Kształcenia Nauczycieli, Rząd Rejencji, właściwy wydział w Senacie Miasta.
 
Z dniem 01.01.2012 r. Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom zastąpił trzy dotychczasowe egzaminy na poziomie Goethe-Zertifikat: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) oraz Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)..
 

Przygotowanie

Materiały treningowe

Tu znajdziesz przykładowe zestawy egzaminacyjne i treningowe do wykonywania online, również w wersji dla osób niepełnosprawnych i interaktywnej.

Dalsze informacje

Informacje dot. wymogów, treści oraz innych kwestii związanych z egzaminem Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom: