Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Dzieci w domu Zdjęcie: Getty Images/Comstock Images

Chcesz …

  • przystąpić do egzaminu dla młodzieży w wieku od 12 do 16 lat
  • uzyskać zaświadczenie o podstawowej znajomości języka niemieckiego
  • potwierdzić ukończenie poziomu A2
  • uzyskać oficjalny i uznawany za granicą certyfikat

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch jest egzaminem z języka niemieckiego dla młodzieży w wieku od 12 do 16 lat, który potwierdza podstawową znajomość języka. Odpowiada drugiemu poziomowi (A2) sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Zdając ten egzamin pokazujesz, że ...

  • rozumiesz i potrafisz stosować zdania i często używane wyrażenia w sytuacjach z życia codziennego.
  • umiesz się porozumieć w prostych, rutynowych sytuacjach, wymagających jedynie wymiany informacji na znane i typowe tematy.
  • umiesz opisać w prosty sposób swoje pochodzenie i wykształcenie, bezpośrednie otoczenie oraz rzeczy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Przygotowanie

Materiały treningowe

Tu znajdziesz przykładowe zestawy egzaminacyjne i treningowe do wykonywania online, również w wersji interaktywnej.

Dalsze informacje

Informacje dot. wymogów, treści oraz innych kwestii związanych z egzaminem Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch: