Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Ładna studentka w bibliotece © istockphoto

Chcesz ...

  • starać się o pracę w Niemczech jako au pair.
  • uzyskać zaświadczenie o znajomości języka w celu uzyskania wizy w ramach łączenia rodzin.
  • potwierdzić ukończenie poziomu A1.
  • uzyskać oficjalny i uznawany za granicą certyfikat.

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 jest egzaminem z języka niemieckiego dla dorosłych, który potwierdza najbardziej podstawową znajomość języka. Odpowiada pierwszemu poziomowi (A1) kompetencji sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Zdanie tego egzaminu oznacza, że dana osoba …

  • potrafisz prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
  • rozumiesz i potrafisz stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego (np. informacji dotyczących osoby rozmówcy, rodziny, zakupów, pracy, najbliższego otoczenia).
  • potrafisz przedstawiać siebie i innych. Potrafisz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszkasz, osób, których znasz, i rzeczy, które posiadasz.

Przygotowanie

Materiały treningowe

Tu znajdziesz przykładowe zestawy egzaminacyjne i treningowe do wykonywania online, również w wersji dla osób niepełnosprawnych i interaktywnej.

Dalsze informacje

Informacje dot. wymogów, treści oraz innych kwestii związanych z egzaminem Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1: