Goethe-Zertifikat A2

Pełna entuzjazmu bizneswoman Zdjęcie: Getty Images/Daniel Laflor

Chcesz ...

  • uzyskać zaświadczenie o podstawowej znajomości języka niemieckiego.
  • potwierdzić ukończenie poziomu A2.
  • uzyskać oficjalny i uznawany za granicą certyfikat.

Goethe-Zertifikat A2 jest egzaminem z języka niemieckiego dla dorosłych, który zakłada podstawową znajomość języka. Odpowiada drugiemu poziomowi kompetencji (A2) sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Zdając ten egzamin pokazujesz, że ...

  • rozumiesz i potrafisz stosować zdania i często używane wyrażenia w sytuacjach z życia codziennego.
  • umiesz się porozumieć w prostych, rutynowych sytuacjach, wymagających jedynie wymiany informacji na znane i typowe tematy.
  • umiesz opisać w prosty sposób swoje pochodzenie i wykształcenie, bezpośrednie otoczenie oraz rzeczy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Przygotowanie

Materiały treningowe

Tu znajdziesz przykładowe zestawy egzaminacyjne i treningowe do wykonywania online, również w wersji dla osób niepełnosprawnych i interaktywnej.

Dalsze informacje

Informacje dot. wymogów, treści oraz innych kwestii związanych z egzaminem Goethe-Zertifikat A2: