Dyskusja Odwieczny las

Odwieczny las © Goethe-Institut

pt., 26.04.2019

18:00

Goethe-Institut Warszawa

udział biorą:
Przemysław Czapliński
, historyk literatury XX i XXI w., Instytut Filologii Polskiej UAM Poznań
Agnieszka Polska, artystka
 
prowadzenie: Edwin Bendyk, POLITYKA
 
„Nie było nas, był las, nie będzie nas, będzie las” – polskie przysłowie jest najkrótszą definicją dynamiki trwania i rozwoju leśnego ekosystemu oraz ewolucji gatunku ludzkiego. Relacja ta od początku miała charakter współoddziaływania, które nabrało szczególnego znaczenia w epoce zglobalizowanego kapitalizmu.

Agnieszka Polska © Agnieszka Polska Agnieszka Polska jest artystką wizualną, która przy użyciu mediów cyfrowych bada zagadnienia jednostki i jej społecznej odpowiedzialności. W swoich instalacjach i halucynacyjnych filmach mierzy się z etyczną dwuznacznością współczesności. Prezentowała swoją prace w licznych międzynarodowych muzeach i galeriach, m.in. w New Museum i w MoMA w Nowym Jorku, w Centre Pompidou i Palais de Tokyo w Paryżu, w Tate Modern w Londynie, Hirshhorn Museum w Waszyngtonie, w Hamburger Bahnhof w Berlinie. Brała udział w 57. Biennale w Wenecji, 11. Biennale w Gwangju, 19. Biennale w Sydney i 13. Biennale w Stambule. W 2018 roku otrzymała prestiżową nagrodę berlińskiej Galerii Narodowej.Przemysław Czapliński Foto: Danuta Węgiel Przemysław Czapliński – profesor zwyczajny; historyk literatury polskiej i europejskiej XX i XXI wieku, eseista, tłumacz, krytyk literacki; współtwórca Zakładu Antropologii Literatury (UAM, Poznań). Ostatnie publikacje: Resztki nowoczesności (2011), Poruszona mapa (2016), Literatura i jej natury (2017; współautorzy: Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński). Redaktor tomów zbiorowych – m. in.: Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania (2009; współredaktor: Ewa Domańska), Nowoczesność i sarmatyzm (Poznań 2011), Literatura ustna (2011), Kamp. Antologia przekładów (współredaktor: Anna Mizerka; 2013), Nowa humanistyka: zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii (współredaktor: Ryszard Nycz; 2018), Moc truchleje. Wielogłos o polskim katolicyzmie (Poznań 2018), Prognozowanie teraźniejszości (współredaktor: Joanna B. Bednarek; Gdańsk 2018). Laureat nagród: im. Ludwika Frydego (1997), Fundacji im. Kościelskich (1998), im. Kazimierza Wyki (2004), im. Jana Długosza (2017). Przedmiot badań: literatura (polska) i problemy późnej nowoczesności.
 
Wyobraźnia i Laboratorium Wyobraźni to wspólny projekt Goethe-Institut i Teatru Powszechnego w Warszawie. Artyści, kuratorzy i badacze mierzyć się będą podczas otwartych debat z wyzwaniami jakie stawiają rzeczywistość społeczna i współczesna kultura w trakcie epokowej przemiany. Wkroczyliśmy w antropocen – epokę człowieka. Świat jaki znaliśmy skończył się, musimy wytężyć wyobraźnię, by zrozumieć świat, który nadchodzi. Pomogą w tym uczestnicy dyskusji prowadzonych w siedzibie Goethe-Institut oraz w przestrzeni Sceny DAS Teatru Powszechnego.

Edwin Bendyk, kurator projektu

 
   

Wróć