Dyskusja Czy płeć musi być w pracy przekleństwem?

„Praca, praca”. Logo © Goethe-Institut | betonon

wt., 10.11.2020

19:00

online

w ramach cyklu „Praca, praca!” realizowanego wspólnie z Gazetą Wyborczą

Wersja polska na kanałach FB:

Goethe-Institut Warschau
https://www.facebook.com/goetheinstitut.warszawa
Gazety Wyborczej
https://www.facebook.com/wyborcza
Wydarzenia
https://www.facebook.com/events/825535404933754
Portal
www.wyborcza.pl/wideo

Wersja niemiecka na kanale Youtube Goethe-Institut

Kobiety są bardziej narażone na zakażenie koronawirusem, bo częściej pracują w bliskim kontakcie z ludźmi. A jednak to one – jak zawsze – zarabiają mniej od mężczyzn. Czy pandemia nauczy nas, że należy zweryfikować dotychczasowe zasady wyceny pracy?

Udział biorą:
  • Regina Frey
  • Lena Hipp
  • Paweł Łysak
  • Anna Zachorowska-Mazurkiewicz
Prowadzenie:
Aleksandra Klich © Agencja Gazeta | Foto: Jacek Marczewski Aleksandra Klich, dziennikarka, autorka kilku książek, redaktorka naczelna „Wysokich Obcasów” i zastępczyni redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”.


Lena Hipp © David Ausserhofer Prof. Lena Hipp jest profesorką analizy struktury społecznej na wydziale Nauk Ekonomicznych i Spolecznych Uniwersytetu w Poczdamie, od 2012 kieruje zespołem badawczym „Praca & Opieka” w Naukowym Ośrodku Badań Społecznych w Berlinie (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung – WZB). Od chwili uzyskania doktoratu (2011) na Cornell University (USA) prowadzi badania dotyczące nierówności na rynku pracy i nierówności płci. Obecnie zajmują ją następujące zagadnienia: W jaki sposób epidemia koronawirusa wpływa na nierówności społeczne? W jaki sposób można zapewnić wszystkim dobrą pracę – nawet wówczas, gdy maszyny i algorytmy przejmą więcej zadań, które w tej chwili wykonujemy jeszcze sami? Oraz – w jaki sposób polityka i organizacje mogą łagodzić negatywne konsekwencje pandemii i cyfryzacji?

Regina Frey © Antje Pahl Dr Regina Frey jest politolożką, a od 20 lat doradczynią ds. równouprawnenia. Główne obszary jej zainteresowań to badania stosowane, ewaluacja i doradztwo towarzyszące wdrażaniu środków polityki równości płci, na przykład w zakresie strategii promocji rynku pracy czy też rozwoju osobistego. Należy do European Gender Budgeting Network i anagażuje się w zagadnienie sporządzania sprawiedliwego budżetu z uwzględnieniem aspektu płci (gender budgeting). W latach 2015 do 2020 kierowała referatem rządu federalnego ds. Drugiego i Trzeciego Raportu o Równouprawnieniu. Obecnie zajmuje się kwestią kobiet w ramach ONZ (UNWomen), pracuje dla kraju związkowego Brema oraz dla miasta Getynga. Ostatnio publikowała m.in. na temat konsekwencji pandemii koronawirusa z perspektywy gender.

Paweł Łysak fot. Magda Hueckel Paweł Łysak w latach 1993-1994 pracował jako konsultant programowy w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, w latach 1994–2000 jako reżyser w Polskim Radiu Warszawa. W 1998 r. wraz z Pawłem Wodzińskim założył „towarzystwo teatralne”, w latach 2000–2003 wspólnie kierowali Teatrem Polskim w Poznaniu. Od  roku 2006 do 2014 był dyrektorem Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy oraz siedmiu edycji Festiwalu Prapremier (2007–2014). Laureat prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. Złotego Krzyża Zasługi za „zasługi dla kultury polskiej” (2015), Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii „Teatr” (2012), Paszportu „Polityki” za „konsekwentne budowanie ambitnego repertuaru, za łączenie kolejnych premier z dyskusjami i akcjami aktywizującymi widzów, teatr i miasto.” (2008). Od września 2014 jest dyrektorem Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie, gdzie m.in. angażuje się w inicjatywy wspierające postulat feminizacji instytucji kultury oraz działania proekologiczne i antyfaszystowskie w sztuce.

Anna Zachorowska © Anna Zachorowska Anna Zachorowska-Mazurkiewicz – profesorka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dyrektorka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ. Ekonomistka o zainteresowaniach badawczych, skupiających się wokół heterodoksyjnych szkół myśli ekonomicznej, szczególnie ekonomii instytucjonalnej i feministycznej. Pisała na temat sytuacji kobiet w nierównościach społecznych i ekonomicznych oraz o relacjach płci w ekonomii. Opublikowała książkę „Praca kobiet w teorii ekonomii: perspektywa ekonomii głównego nurtu i ekonomii feministycznej” (Wyd. UJ Kraków), w 2017 roku nominowaną do nagrody Polskiego Towarzystwa Gender „genderowej książki” roku 2017. Członkini założycielka GEM-Europe oraz członkini Think Tanku Feministycznego. Była stypendystką na University of Utah w Salt Lake City oraz w School of Social Justice na University College Dublin (2010). W roku akademickim 2017/18 była profesorką wizytującą na Bowling Green State University w Ohio (USA).

Wróć