akcja kulinarna Uczta miejska

Rośliny © Rys. Aleksandra Przegalińska

pt., 29.07.2016

Goethe-Institut Warszawa

ul. Chmielna 13A
wejście od ul. Chmielnej 11
00-021 Warszawa

Jadalna mapa migracji

Przygotowanie: Dagna Jakubowska (Warszawa) i Niko Willborn (Berlin)

Kolacja połączona z warsztatami kulinarnymi – rezultat wyprawy badawczej w poszukiwaniu zaskakujących, niedostrzeganych, zapomnianych, rzadko wykorzystywanych naturalnych miejskich zasobów żywieniowych. Akcja kulinarna, przekształcająca codzienny rytuał przygotowywania posiłku w krytyczne, wspólnotowe doświadczenie, inspirujące do refleksji nad tym, jak nasze wybory żywieniowe wpływają na kształt świata.
 
Niektóre miejskie migrujące dzikie rośliny jadalne – obrastające opuszczone tereny, parki i nieużytki, pojawiające się w pęknięciach chodników – są bardzo wartościowe pod względem żywieniowym i leczniczym. Wśród nich jest wiele gatunków zaklasyfikowanych jako inwazyjne. Zostały one między innymi umieszczone na listach IUCN (International Union for Conservation of Nature) albo „One Hundred of the World's Worst Invasive Alien Species“ (jako część Global Invasive Species Database). Decyzja dotycząca klasyfikacji gatunku jako inwazyjnego jest często arbitralna – gatunek nierodzimy może zostać uznany za inwazyjny – a więc obcy i szkodliwy dla lokalnego środowiska, ekonomii i zdrowia albo uznany za wartościowy i włączony w obszar lokalnej bioróżnorodności.

W menu znajdą się wędrujące dzikie rośliny, między innymi: Fallopia japonica (rdest japoński), Rosa rugosa (dzika róża japońska) i Robinia pseudoacacia.  Przy okazji degustacji zaskakujących potraw-eksperymentów prześledzimy nie tylko historię wędrówki dzikich roślin jadalnych, ale również przekaz medialny oraz oficjalną i nieoficjalną naukową narrację jej towarzyszącą.
 
Zapraszamy na kolację, która będzie antidotum na lęki związane z migracją i (bio)różnorodnością.
 
  • Robinia pseudoacacia
    © Aleksandra Przegalińska
  • Rosa rugosa
    © Aleksandra Przegalińska
  • Fallopia japonica
    © Aleksandra Przegalińska

Projekt „Jadalna mapa migracji“ powstał jako część praktyki Dagny Jakubowskiej, autorki krytycznych akcji kulinarnych – wydarzeń na przecięciu sztuki, nauki, gastronomii i działań społeczno-politycznych – udowodniających, że nasze menu jest definiowane przez najistotniejsze problemy współczesnego świata, a kuchnia od zawsze jest przestrzenią performansu, innowacji i aktywności wywrotowej.
 
Niko Willborn jest fińsko-niemieckim dyrektorem artystycznym i kucharzem. Organizuje kluby kolacyjne dla smakoszy, podczas których serwowane są ciekawe potrawy i nietypowe dzikie rośliny jadalne. Jego swobodny styl gotowania czerpał inspiracje z awangardowych książek kucharskich, takich jak Noma i Michel Bras. Zajmował się stylizacją żywności i layoutem w książce „Dandy cookbook“, która zdobyła nagrodę World Cookbook Award w kategorii Fotografia.
 
Dagna Jakubowska, artystka wizualna, reżyserka teatralna, autorka krytycznych akcji kulinarnych – wydarzeń na przecięciu sztuki, nauki, gastronomii i działań społeczno-politycznych – udowadniających, że w talerzu odbijają się najistotniejsze problemy współczesnego świata, a kuchnia od zawsze jest przestrzenią performansu, innowacji i aktywności wywrotowej.
Poprzez swoją praktykę stawia pytania, jak strategie artystyczne mogą przyczynić się do pogłębienia refleksji na tematy związane z migracją, politycznym wymiarem gastronomii, widzialnością pracy domowej i rozpoznaniem sfery domowej jako miejsca pracy.
Jej ostatnie projekty to m.in. Lekcja gotowania (Partnerstwo Wschodnie), Polityka kuchenna (Nowy Teatr, Warszawa), Kongres kuchenny (Reminiscencje, Kraków), Tasting Power. The Politics of Food Diplomacy (Delfina Foundation, Londyn), Zielnik ukraiński (Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa), Jadalna mapa migracji (Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa)
 

Wróć