Wykład CHRISTA MÜLLER – OGRODNICTWO MIEJSKIE

Gartendeck Hamburg Foto: Christa Müller

śr., 29.06.2016

Goethe-Institut Warszawa

ul. Chmielna 13A
wejście od ul. Chmielnej 11
00-021 Warszawa

Miejskie interwencje przejmują przestrzeń publiczną

Christa Müller stawia w swoim wykładzie diagnozę, że w zachodnich metropoliach wykształca się nowe rozumienie miejskości. Pionierską rolę odgrywają powstające ogrody z ich praktyką „zrób to sam“, ich poszukiwaniami przestrzeni natury w miescie, ich odnową relacji wspólnotowych. Wykład dokonuje  oceny aktualnej pozycji ogrodnictwa miejskiego i pokazuje społeczne relacje i konteksty, w ramach których ogrodnictwo miejskie może funkcjonować.
 
Ogrody społeczne, ogrody międzykulturowe, miejskie farmy i ogrody osiedlowe oraz mobilne, miejskie projekty rolnicze sprzyjają nie tylko ekologicznej uprawie warzyw, ale też poszukiwaniom nowych form dobrego życia w wielkich miastach. Aktorzy tego nowego ruchu ogrodnictwa miejskiego wspólnie kształtują oazy natury w centrach miast, animują okolicę, wspólnie jedzą i zwracają się do lokalnych władz jako kompetentni partnerzy w kwestiach planowania przestrzeni miejskiej.
 
W takich ogrodach powstają także nowe formy aktywności politycznej. W nowych przestrzeniach opartych na wspólnocie i zasadzie „zrób to sam“ można zaobserwować wiele ciekawych zjawisk – powrót do natury, praktyki zorientowane na samowystarczalność, „caring and sharing economy“, udostępnienie planów architektonicznych i schematów instalacji elektrycznej, hakowanie rzeczy i przestrzeni, tworzenie wspólnot gruntowych, ponowne odkrycie wspólnoty – wszystko to pokazuje, że świat postrzegany jest przez młode pokolenie jako (dające się kształtować) miejsce pełne rozmaitości, ale już nie jako miejsce marnotrawienia zasobów.
 
Christa Müller Christa Müller | © Christa Müller Dr Christa Müller studiowała socjologię w Bielefeld, Marburgu i Sewilli. W Hiszpanii, Ameryce Południowej i Westfalii prowadziła badania na temat ruchów rolniczych i procesów modernizacji. Jest prezesem fundacji anstiftung w Monachium, wykłada na różnych uczelniach wyższych, pracuje jako rzeczoznawca, m.in. dla niemieckiego Federalnego Ministerstwa Badań, oraz prowadzi badania na temat zrównoważonego stylu życia i nowych modeli dobrobytu.
W roku 2011 wydała książkę „Urban Gardening. Über die Rückkehr der Gärten in die Stadt“ [Ogrodnictwo miejskie. O powrocie ogrodów do miasta.] nakładem wydawnictwa oekom Verlag i była współkuratorką wystawy „Die Produktive Stadt – Designing for Urban Agriculture“ (Uniwersytet Techniczny w Berlinie i Uniwersytet Techniczny w Monachium). Jej aktualne zainteresowania naukowe obejmują nową kulturę „zrób to sam“ jako formę i sieci produktywności postindustrialnej.
Ponadto w 2013 r. ukazała się książka „Stadt der Commonisten. Neue urbane Räume des Do it yourself“ [Miasto komonistów. Nowe przestrzenie miejskie ruchu „zrób to sam“] (napisana razem z A. Baier i K. Werner). Na 2016 r. planowana jest książka „Die Welt reparieren. Selbermachen und Open Source als Praxis gesellschaftlicher Transformation“ [Naprawić świat. „Zrób to sam“ i otwarte oprogramowanie jako praktyka transformacji społecznych.] Obie książki ukażą się nakładem wydawnictwa transcript Verlag, Bielefeld.

Wróć