DELFORT REGIONAL Pozwól uczniom odkrywać świat po niemiecku

Elementy CLIL na lekcji języka niemieckiego

Celem warsztatów jest poznanie metod i ćwiczeń łączących przekazywanie treści z różnych dziedzin z nauczaniem języka niemieckiego. Kompleksowe podejście do nauczania i uczenia się z wykorzystaniem elementów CLIL, wymiana doświadczeń na temat pracy z tekstem i słownictwem w sposób zrozumiały i ciekawy dla ucznia na różnych etapach kształcenia oraz wypracowanie krótkich sekwencji lekcyjnych nie tylko wzbogaci warsztat pracy nauczyciela o techniki przekazywania wiedzy i słownictwa fachowego w języku niemieckim, ale również uwrażliwi na praktyczne zastosowanie języka obcego i połączenie kompetencji językowych z wiedzą fachową.
Serdecznie zapraszamy!

referentka: Dorota Niewiadomska
uczestnicy: nauczyciele wszystkich typów szkół
zgłoszenia do: 05.10.2017

Formularz zgłoszenia

Wróć