Jak migracja zmienia język

Foto: © www.colourbox.de © www.colourbox.de

pt., 13.04.2018

Goethe-Institut Warszawa

ul. Chmielna 13A
wejście od ul. Chmielnej 11
00-021 Warszawa

Udział bierze prof. Uwe Hinrichs, slawista

Ach Europa Wydarzenie poświęcone jest złożonym zagadnieniom związanym z językiem i migracją. Jak zmienia się język na skutek napływu emigrantów? Jak rozwija się wspólnota językowa, która w danym społeczeństwie stanowi mniejszość.

Wróć