Wyobraźnia

Wyobraźnia © Goethe-Institut | Lech Rowiński

„Rządów fantazji“ domagali się w maju 1968 roku rewoltujący studenci na ulicach Paryża. O jaki rodzaj fantazji im chodziło? Jak miałyby dzisiaj wyglądać jej rządy? Czy byłaby to nowa „Era Wodnika“, polityka podporządkowana dyktatowi irracjonalności, czy raczej inteligencja inżynieryjna, skupiona na szukaniu rozwiązań dla realnych problemów? Może lepiej zamiast „fantazji“ mówić o „wyobraźni“. Wyobraźnia, o jaką nam chodzi, jest zdolnością reagowania na wyzwania współczesności z całą precyzją imaginacji wybiegającej w przyszłość – techniki, sztuki, społeczeństwa. Jeśli rzeczywiście żyjemy w erze antropocenu - epoce człowieka i wywołanych przez niego zmian klimatycznych, potrzebujemy wyobraźni, która byłaby zarazem śmiała i pragmatyczna.

Christoph Bartmann,
dyrektor Goethe-Institut w Warszawie
 

Wróć