Prezentacja zeszytu 8-9 „OderÜbersetzen“ Karl Dedecius we wspomnieniach i interpretacjach

OderÜbersetzen (fragment okładki) © Wydawnictwa Uniwerysytetu Warszawskiego

śr., 20.11.2019

18.00

Goethe-Institut Warszawa

Każdy zeszyt „OderÜbersetzen. Polsko-niemiecki rocznik translatorski – Archiwum Karla Dedeciusa” zawiera teksty dotyczące tłumaczenia jako sztuki językowej, jako sposobu na życie, i obiektu badawczego. Są to tłumaczenia, analizy tłumaczeń, portrety tłumaczy i tłumaczek, wywiady z nimi, próby tłumaczeń z warsztatów, translatorskie pojęcia fachowe i bibliografia tłumaczonych tekstów.

Aktualny zeszyt 8-9 różni się od dotychczasowych zeszytów w zasadniczy sposób. Czasopismo ma wprawdzie nazwisko Karla Dedeciusa w swoim tytule, ale dopiero teraz stał się on sam głównym tematem. Za jego życia chodziło w piśmie przede wszystkim o to, żeby zgodnie z jego wolą budzić w czytelniczej publiczności zainteresowanie tłumaczeniami, żeby wyciągać tłumaczenia z cienia i czynić je bardziej widzialnymi. Teraz zależy nam na zachowaniu obecności Dedeciusa w pamięci, bo już sam tego robić nie może.

Dlatego nasza dyskusja panelowa też jest poświęcona Dedeciusowi, jego strategiom w obiegu tłumaczeń i jego warsztatowi. Tytuł „Karl Dedecius we wspomnieniach i interpretacjach” oznacza, że nie tylko będziemy wspominać Dedeciusa, ale też debatować nad tym, jak go pojmujemy jako tłumacza i człowieka, a także, jak go dziś interpretujemy. W dyskusji spróbujemy pokazać, że jego życie i działalność także po śmierci można rozumieć jako zachętę do tłumaczenia i do tego, aby umacniać prawa autorskie tłumaczy. W końcu tłumaczenie samo w sobie jest sztuką, czymś wyjątkowym.
 
W dyskusji wezmą udział: dr Agnieszka Brockmann, prof. dr hab. Bożena Chołuj, dr hab. Markus Eberharter, prof. dr hab. Karol Sauerland.
 
Agnieszka Brockmann, literaturoznawczyni, archiwistka, kierowniczka Archiwum Karla Dedeciusa i Biblioteki Collegium Polonicum w Słubicach, współwydawczyni „OderÜbersetzen“ od 2010, członkini redakcji „OderÜbersetzen“.

Bożena Chołuj, literaturoznawczyni, profesor Polsko-Niemieckich Związków Literackich i Kulturowych oraz Gender Studies na Europejskim Uniwersytecie Viadrina, prof. UW w Instytucie Germanistyki, założycielka „OderÜbersetzen“ i jego naczelna redaktorka od 2010.

Markus Eberharter, literaturoznawca, adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, członek redakcji „OderÜbersetzen“, autor wielu artykułów i wywiadów z tłumaczami i tłumaczkami w tym czasopiśmie.

Karol Sauerland, literaturoznawca, filozof, profesor germanistyki, autor wielu znaczących książek i artykułów, a wśród nich też artykułów dla „OderÜbersetzen“. Współkształtował nie tylko Germanistykę w Warszawie i Toruniu, ale także później w Ústí nad Labem, w Częstochowie i ostatnio w Słupsku. Poznał Dedeciusa bardzo wcześnie i wypromował go na doktora honoris causa na Uniwersytecie w Toruniu.

Partnerzy:    
Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury      
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
 
 

Wróć