Kafka idzie do kina

Kafka idzie do kina Foto: film & kunst GmbH

Program towarzyszący instalacji „Wirtualna przemiana”

Kafka chodził do kina regularnie. Notatki o filmach, które zobaczył, można znaleźć w jego dziennikach i korespondencji. Hanns Zischler zebrał te materiały i złożył z nich czteroczęściową serię, którą przedstawiamy jako program towarzyszący projektowi „Wirtualna przemiana”.
 
Seria „Kafka idzie do kina“/„Kafka geht ins Kino“ została po raz pierwszy wydana jako wyjątkowa, czteroczęściowa edycja DVD w ramach serii Edition Filmmuseum, zawierająca wszystkie zachowane filmy, które można przyporządkować tekstom Kafki: od cotygodniowych kronik filmowych przez nagrania historycznych wydarzeń po wczesne melodramaty, filmy kryminalne i komedie. Filmy te zostały odrestaurowane w archiwach filmowych w Stanach Zjednoczonych, Danii, Niemczech, Francji, Włoszech, Rosji i Czechach, gdzie dodano do nich nową muzykę filmową skomponowaną przez Güntera A. Buchwalda i Richarda Siedhoffa. Filmy zostaną pokazane w Goethe-Institut w Warszawie podczas czterech wieczorów jesienią 2019.