Participare civilă în dezvoltarea urbană
Necesar şi de la sine înţeles

Dokumentation Stadtgeschichten, Wolfsburg
Dokumentation Stadtgeschichten, Wolfsburg | Foto: Stadt Wolfsburg

Tot mai multe oraşe şi comunităţi consideră participarea cetăţenilor o şansă pentru o cultură democratică a planificării şi construcţiilor.

Procesele decizionale din politică şi administraţie se desfăşoară, de obicei, după cum urmează: comisiile şi comitetele dezbat pe o anumită temă, apoi Consiliile locale decid asupra unei soluţii, pe care, mai apoi, o aduc la cunoştinţa cetăţenilor. Dar ce se întâmplă după aceea? Adesea, cetăţenii opun rezistenţă, iar hotărârea este apărată cu o mână de fier, cu toate mijloacele, de către administraţie şi politicieni. Acest lucru consumă însă mult timp, energie şi mijloace financiare, care mai bine ar fi fost investite în proiectul propriu-zis. După două referendumuri împotriva unor planuri iniţiate de municipalitate, Heidelberg a devenit unul dintre primele oraşe germane care au găsit o cale de ieşire din această dilemă: în 2011, oraşul a înfiinţat un grup de lucru în a cărui sarcină intră elaborarea unor principii pentru stimularea participării cetăţenilor. Obiectivul acestui grup: mai mult dialog, mai multă transparență şi participare în loc de proastă dispoziţie şi resentimente.

Informare în timp util

Bürgerbeteiligung beim Projekt Bildungshaus Wolfsburg Bürgerbeteiligung beim Projekt Bildungshaus Wolfsburg | Foto: Ansgar Wilkendorf În vara anului 2012 au fost stabilite principiile directoare. Oraşul a informat populaţia din timp, prin intermediul unei „Liste de intenţii“, cu privire la procedura de autorizare a şantierului şi la planurile de construcţie. Orice poate încuraja cetăţenii să participe, chiar şi administraţia oraşului, scopul fiind ca, cu ajutorul populației, să poată fi elaborate recomandări privitoare la respectivul proiect. O condiție importantă este, la Heidelberg, dezvoltarea unui concept de participare, care să include metode, programe și costuri. În ceea ce privește tema propriu-zisă decide, în continuare, Consiliul orașului, luând însă în considerare toate recomandările primite. Între timp, administrația orașului și-a evaluat procesele participative, reuşind chiar să le îmbunătăţească cu ajutorul discuţiilor libere. În cadrul unui sondaj reprezentativ, peste 90 la sută din locuitorii oraşului Heidelberg au declarat că participarea regulată a cetăţenilor la procedurile de planificare şi decizionale reprezintă o cale bună în vederea ameliorării relațiilor dintre cetățeni și mediul politic.

Excludere prin participare?

Projekt Hellwinkelschule Wolfsburg Projekt Hellwinkelschule Wolfsburg | Foto: Stadt Wolfsburg Alte 30 de oraşe germane, de la Bonn și până la Wolfsburg, și-au implicat cetățenii în procesele de planificare. Decizia de a organiza mai multe „mese rotunde“ a fost explicată ca o șansă de a dezvolta orașul în comun. Există, aşadar, o nevoie de consiliere profesională în cadrul proceselor decizionale care implică cetăţenii. Din noiembrie 2015, Universitatea din Stuttgart organizează chiar cursuri de masterat pe tema „Participării civile“. În ciuda tuturor evoluţiilor pozitive, există unele voci care susţin că participarea ar putea spori însă discrepanţele şi excluderea socială, întrucât invitaţiile la participare sunt onorate în principal de persoane ale căror interese sunt oricum reprezentate. La un rezultat asemănător a ajuns şi un studiu finanţat de Fundaţia Hertie, care – chiar dacă pe tema transformării din sistemul energetic – a pus sub semnul întrebării legitimitatea participării civile, în condiţiile în care doar puţini cetăţeni pot şi doresc să se implice în mod activ în procesele decizionale.

Identificarea punctelor forte ale orașelor

Bildungshaus Wolfsburg, Esa Ruskeepää Bildungshaus Wolfsburg, Esa Ruskeepää | Photo: City Wolfsburg La Wolfsburg se implică multe persoane în acțiunile de determinare a opiniilor și atitudinilor populației. Cetățenii au contribuit, de altfel, și la conferirea premiului întâi din cadrul competiției de proiecte pentru construcția noii Case de Cultură, care a fost acordat biroului de arhitectură Esa Ruskeepää Architects din Helsinki și peisagiștilor de la Fugmann Janotta Landscape Architecture din Berlin. Au fost exprimate 1.500 de opinii, iar 850 de persoane s-au implicat în procesul de evaluare al proiectelor de arhitectură – ceva cu totul nou în cazul competiţiilor de acest fel. „BürgermitWirkung“ (”Participare cetățenească”) se numește conceptul de participare inaugurat în 2014 la Wolfsburg. Acesta urmărește identificarea cetățenilor cu comunitatea și creșterea calității planificării urbane prin dezbateri organizate în timp util. Deoarece cunoașterea, de către utilizatori, a funcționalității și experimentării spațiilor reprezintă un instrument prețios pentru arhitecți în cursul procesului de elaborare a proiectelor.

Cum să înțelegem construcțiile ca eforturi comunitare

Skate-Skulptur Wolfsburg Skate-Skulptur Wolfsburg | Foto: Martin Henze Și controlul cheltuielilor aferente construcțiilor reprezintă un argument în favoarea creșterii gradului de implicare al cetățenilor, întrucât orice modificări aduse după finalizarea efectivă a unui plan de construcții sau de urbanism costă foarte mult. În vederea coordonării dialogului cu utilizatorii, a fost înființat un departament de specialitate menit să sprijine biroul pentru construcții din Wolfsburg la planificarea obiectivelor. În cazul edificării unei sculpturi dedicate skaterilor, bunăoară, arhitecții peisagiști ai orașului au colaborat cu departamentul pentru tineret și cu designerii externi de la biroul DSGN Concepts din Münster. Utilizatorii au fost consultaţi În cadrul a două seminare publice, pentru a li se afla ideile şi dorinţele. Pentru a transforma conceptul participării într-o componentă stabilă a culturii planificării, birourile de arhitectură precum cel al arhitectei berlineze Susanne Hofmann au introdus metode de abordare noi, bazate pe comunicare. Biroul ei, Baupiloten, a însoțit acțiunile de pregătire a proiectului de modificare al Şcoala Hellwinkel din Wolfsburg, prin organizarea de seminare şi simulări de planificare. Când lucrurile sunt bine pregătite, participarea reprezintă o cale de înţelegere a construcţiilor – de către utilizatori, angajaţi din administraţie, proiectanţi şi arhitecţi – ca lucrări comunitare.