Coworking Spaces
Bibliotecile regândite

Aşa numitele Coworking Spaces sunt considerate instrumente esențiale în calea apariției unor forme noi de transfer de cunoștințe, precum și a activității pe bază de colaborare. Dar în ce măsură pot profita bibliotecile, spații clasice ale transmiterii de cunoștințe, de aceste noi metode? O discuție cu Uwe Nüstedt de la Biblioteca Municipală din Wolfsburg și cu Christian Cordes, angajat într-un Coworking Space.

Domnule Cordes, ce se înțelege printr-un Coworking Space?

Un Coworking Space este un loc în care oamenii își împart infrastructura și resursele, de la locul efectiv de exercitare a profesiei, la conexiunea la internet și până la imprimante. Aspectul mai important este faptul că ei devin astfel parte dintr-o comunitate, profitând de cunoștințele celorlalți, ajutându-se reciproc, prin urmare, activitatea lor individuală nu are decât de câştigat. În ceea ce mă priveşte, Coworking este o mişcare bazată pe cinci valori fundamentale: comunitate, cooperare, diversitate, deschidere şi durabilitate.

Domnule Nüstedt, nu au fost oare bibliotecile dintotdeauna nişte Coworking Spaces?

Nüstedt: Bibliotecile au fost întotdeauna locuri de întâlnire folosite pentru activităţi în comun. Cu toate acestea, consider că există deosebiri importante faţă de Coworking-ul actual. Bibliotecile se definesc încă destul de mult prin punerea la dispoziţie a diverse medii, în timp ce ideea modernă de Coworking este cu totul alta: aici este, până la urmă, vorba despre schimbul de cunoştinţe.

Cordes: Şi eu cred că există, deocamdată, mult mai multe deosebiri decât puncte comune. În cazul Coworking-ului vorbim până la urmă, altfel decât în cazul unei biblioteci,  despre construirea unei comunităţi, adică despre crearea unor aşa numite soft skills. Bibliotecile sunt la ora actuală pe calea de a se adapta la cerinţele societăţii digitale. Cât despre mine, aş fi mai atent cu atribuirea definitivă a unor etichete precum Coworking şi loc de muncă pe bază de colaborare.

O cooperare cu mult sens

În ciuda tuturor deosebirilor, Coworking Spaces şi bibliotecile pot profita unele de pe urma celorlalte. În fond, şi dumneavoastră colaboraţi unul cu celălalt.

Nüstedt: Da, cu ceva timp în urmă ne-a venit ideea să organizăm la Biblioteca Municipală din Wolfsburg o întâlnire a proprietarilor de smartphones, în cadrul căreia utilizatorii se puteau informa cu privire la utilizarea acestor dispozitive mobile. Imediat după aceea a început o cooperare cu Centrul Media şi cu Coworking Space-ul Schiller 40, condus de Christian Cordes. În timp, această întâlnire s-a dovedit a fi un succes, constituind o ocazie importantă de îmbogăţire a cunoştinţelor angajaţilor bibliotecii. Eu însumi învăţ lucruri de fiecare dată când particip.

Cordes: În ceea ce mă priveşte, argumentul decisiv în favoarea cooperării cu Biblioteca Municipală din Wolfsburg a fost faptul că s-a născut dintr-o motivaţie comună tuturor părţilor implicate. Nu a existat nicio sarcină de serviciu, niciun program. De altfel, aceasta mi se pare şi singura cale de urmat, de pe urma căreia toţi cei implicaţi pot profita, pe bază de reciprocitate. Astfel am reuşit să dezvoltăm un concept unic.

Cred că nu trebuie să impunem bibliotecilor să organizeze anumite evenimente doar pentru a răspunde presiunii de inovare. Poate ele nu își pot permite acest lucru. În fond, faptul că bibliotecile își pot pune la dispoziție infrastructura și resursele nu le transformă în locuri moderne de activitate bazată pe principiul colaborării. Activitatea principală a bibliotecilor este punerea la dispoziție a mediilor și informațiilor, prin aceasta deosebindu-se cu totul de stilul de lucru al unui Coworking Space.

Domnule Nüstedt, sunteți de aceeași părere?

Bineînțeles că îi dau dreptate domnului Cordes în ceea ce privește faptul că mai avem multe de făcut în ceea ce privește dezvoltarea. Cred însă că activitatea noastră principală pe viitor se va concentra în mod sporit asupra transmiterii cunoștințelor. Bunăoară, dacă vorbim despre noile tehnologii ale informației, o bibliotecă nu trebuie să se concentreze doar în mod abstract asupra șanselor și riscurilor acestora, așa cum se întâmplă la ora actuală, ci să se străduiască să achiziționeze dispozitivele respective și să le dea șansa, de exemplu, angajaților bibliotecii, să le testeze.

Dezvoltarea competențelor

În ce măsură trebuie să se dezvolte competențele angajaților bibliotecilor pentru ca aceștia să se ridice la nivelul noilor provocări?

Nüstedt: Dacă avem pretenția să putem consulta în mod individual oamenii care ne vizitează tocmai în spiritul noului rol asumat de biblioteci, cel de entitate care face transferul de cunoștințe către populație, bineînțeles că cresc și pretențiile față de angajații bibliotecii. Asta înseamnă că ei trebuie să fie comunicativi, curioși și deschiși la minte. Pe viitor, aspectele de pedagogie media vor deveni tot mai importante. Cu toate acestea, îmi pot închipui și un model în care atribuțiile să fie împărțite. Când ne gândim la biblioteci trebuie să ni le închipuim ca pe niște locuri deschise, în cadrul cărora și pedagogii media joacă un rol important.

Ce părere aveți despre proiectele care și-au propus să stabilească o formă de cooperare între biblioteci și rețelele start-up?

Nüstedt: În principiu mi se par interesante, chiar dacă, în opinia mea, bibliotecile mai au mult de lucru pentru a atinge nivelul optim de dezvoltare. În condițiile actuale, acest lucru nu mi se pare prea fezabil.

Cordes: Eu sunt mai degrabă sceptic. De fapt, aici apare o formă de competiție cu structurile economice clasice. Chiar și în cazul Coworking Spaces, care sunt oarecum gândite să servească drept incubatoare de modele de afaceri, se ating adesea și rapid limitele structurii.
 

Uwe Nüstedt (left) and Christian Cordes Photo: © Privat Uwe Nüstedt (stânga) este responsabil cu relațiile cu publicul în cadrul Bibliotecii Municipale din Wolfsburg, dar și dezvoltator pentru programe de viitor în cadrul Rețelei Zukunftswerkstatt (Atelier pentru Viitor).
Christian Cordes este colaborator al Coworking Space-ului Schiller40, un centru cultural din orașul Wolfsburg. El este purtătorul de cuvânt al Coworking Initiative Deutschland, organizația-umbrelă a Coworking Spaces din Germania.