RROMANI, LIMBA ROMILOR
O LIMBĂ MAI MULT VORBITĂ DECÂT SCRISĂ

Albumul de familie al unei familii rome, în cadrul expoziției „Persecuția romilor din München și Bavaria 1933 – 1945“ (octombrie 2016)
Albumul de familie al unei familii rome, în cadrul expoziției „Persecuția romilor din München și Bavaria 1933 – 1945“(octombrie 2016) | Foto: © dpa/Hoppe

Mulți romi din Germania nu doresc ca limba lor, rromani, să fie învățată în școli ori studiată științific. Există totuși unele tendințe pentru o mai mare deschidere – mai ales în vederea păstrării limbii acestei minorități.

În Europa există între opt și douăsprezece milioane de romi, dintre care, în Germania locuiesc astăzi între 70.000 și 150.000. Numărul exact nu este cunoscut, întrucât în multe țări nu există date oficiale în ceea ce îi privește. În Germania, romii au statut de minoritate națională, la fel ca danezii, frizonii ori sârbii.
 
Nu se cunosc prea multe despre viața și tradițiile romilor, și nici despre trecutul și prezentul acestora. Practic nu există surse proprii scrise, astfel încât cercetătorii sunt nevoiți să își extragă informațiile din scrierile ne-romilor. În baza studiilor lingvistice s-a stabilit însă în mod clar că strămoșii romilor din Europa de astăzi au venit inițial din India. În spațiul de limbă germană, majoritatea romilor își spun ”sinti”. Ei s-au stabilit pe aceste meleaguri de la începutul secolului al XV-lea. Anumite segmente din populația romă care locuiește pe teritoriul Germaniei au imigrat în mai multe rânduri în urma mișcărilor de eliberare din iobăgie din anii 1870, dar și în anii 1960 și 1970, ca muncitori din sud-estul Europei. După 1990 au apărut și refugiații din fosta Iugoslavie sau din România.

VORBITORII DE RROMANI cunosc cel puțin două limbi

În Europa, romii erau considerați „străini“. Ei se deosebeau de localnici și prin limba vorbită, limba rromani, înrudită cu sanscrita. Pentru identitatea grupurilor de romi, limba pe care o vorbesc este importantă, totuși rromani nu este limbă oficială în nicio țară europeană. De-a lungul secolelor și din pricina căilor de circulație alese, dar și a regiunilor în care s-au stabilit vorbitorii acestei limbi și unde mai locuiesc și astăzi, limba rromani a dezvoltat diferite dialecte – se pare că ar exista peste 100. Astfel, se poate vorbi despre o limbă „rromani germană“ sau despre o limbă „rromani maghiară“. Vorbitorii acestor dialecte reușesc însă să se înțeleagă între ei, indiferent de distanța dintre aceștia, chiar dacă nu a apărut niciodată o versiune standardizată a limbii sau o gramatică general valabilă. Așa numita ”Sintitikes”, limba vorbită de romii din Germania, este o formă deosebită a rromani, influențată puternic de limba germană.
 
Toate persoanele care vorbesc rromani mai știu și o altă limbă, limba țării în care locuiesc. Totuși mulți romi și-au uitat limba în cursul lungii lor istorii, îndeosebi din pricina izolării și tentativelor de asimilare forțată. Conform estimărilor, aproximativ trei sferturi dintre romi au astăzi limba rromani drept limbă maternă. O caracteristică deosebită a acestei limbi este că este o limbă preponderent vorbită. Au existat și există, în diverse zone ale Europei, proiecte menite să transfere limba rromani în scris, ba chiar să îi unifice dialectele – a se vedea încercările din Austria sau chiar din Uniunea Sovietică și Polonia. Aceste proiecte au fost însă implementate exclusiv de ne-romi, neimplicând decât arareori romii înșiși. La ora actuală, la Universitatea din Graz se desfășoară un proiect de cercetare de amploare în acest sens.

NEÎNCREDERE ÎN SPAȚIUL ȘTIINȚIFIC

În Germania, romii  au avut și au încă rețineri de a împărtăși altora limba lor. Pe vremea nazismului, cercetătorii din domeniu rasial învățaseră rromani pentru a-i putea interoga și asculta mai ușor pe membrii acestei comunități. Neîncrederea față de comunitatea științifică este mare, iar astfel aceasta nu are acces la informații despre indivizi și grupuri. Rromani este însă limba cel mai des vorbită în rândul membrilor etniei.
 
Încă din anii 1990 au apărut însă proiecte în vederea prezervării acestei limbi, mai ales în cadrul minorității. Transferul ei în scris este un obiectiv încă controversat. Rromani nu se predă la școlile și nici la facultățile din Germania, iar dacă ar fi să ne luăm după voinţa multor reprezentanţi ai romilor, această limbă nu trebuie predată şi învăţată în cadrul sistemului educaţional. Alte grupuri, în schimbi, îşi doresc o mai mare expunere publică şi răspândire a limbii rromani, asigurând astfel supravieţuirea ei. Această mişcare a apărut chiar şi pe internet. La mijlocul anului 2016, Consiliul Europei a hotărât să înfiinţeze la Berlin „Institutul European pentru Arta şi Cultura Romilor“ (ERIAC). Acesta va contribui, prin proiectele iniţiate în întreaga Europă, la demontarea prejudecăţilor împotriva romilor.

ROMII CA AUTORI

O poziţie deosebită o ocupă arta tradiţională a povestirii, care funcţionează atât în cadrul comunităţilor, cât şi în exteriorul acestora. De câtva vreme a apărut şi literatură scrisă de membrii comunităţii rome, ce-i drept, în limba ţării în care trăiesc aceştia, nu în rromani. Începând cu anii 1980 şi mai ales după anii 2000 a fost publicat, în limba germană, şi un număr tot mai mare de mărturii autobiografice ale supravieţuitorilor genocidului şi ale descendenţilor acestora. Acestea au fost traduse, în parte, din rromani în germană – a se vedea contribuţiile din volumul colectiv … weggekommen. Zeitzeugenberichte von Sinti und Roma (…cum am scăpat. Mărturii ale contemporanilor romi), în coordonarea lui Daniel Strauß, Preşedinte al comitetului director al Asociaţiei Romilor din landul Baden-Württemberg.

Prin semnarea Convenţiei Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale din Europa din 1995, s-a adoptat în mod oficial și sprijinirea culturii romilor. Convenția se aplică în Germania din anul 1998, termenii acesteia nefiind implementați efectiv decât în puține landuri federale (Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein și Hessen) și în moduri diferite. În Baden-Württemberg, bunăoară, primul ministru Winfried Kretschmann și Daniel Strauß au semnat pentru întâia oară în Germania un acord între landul federal și Asociația Romilor Germani.