Despre proiect

Teenagers are looking over a town from a rooftop Photo: Ant Rozetsky © unsplash

​Semne perceptibile de la distanță ale colaborării

Proiectul Freiraum/Sfera libertății dorește să investigheze cum stau orașele europene la capitolul libertate. Ce întrebări rezultă atunci când cetățenii, oamenii de știință și creatorii de cultură din locuri diferite reflectează asupra noțiunii de ”libertate”? Ce probleme devin astfel vizibile într-un oraș? Prin schimbul dinamic de întrebări la nivelul întregului continent, cele 38 de institute Goethe și partenerii lor din sfera artei și a societății civile dezvoltă răspunsuri creative - și asta de la distanță. Iar tocmai această distanță se poate dovedi de ajutor. O schiță de proiect.

Europa se transformă. În multe țări, partidele populiste și naționaliste se bucură de rezonanță. După cum a arătat, de exemplu referendumul Brexit, scepticismul față de Uniunea Europeană nu se limitează numai la Marea Britanie. Portugalia, Spania și Grecia trebuie să aplice o politică drastică de austeritate. Iar procesul de integrare se derulează cu viteze diferite. Țări precum România sau Bulgaria vor avea pentru o perioadă previzibilă un rol marginal. Pe scurt: Europa se confruntă cu provocări pe multiple planuri și este în căutare de răspunsuri.


Goethe-Institut: Acceptarea provocărilor și plasarea unor noi accente în materie de politică europeană

Goethe-Institut se consideră a fi o instituție cu mandat european. Militează pentru viziunea unei Europe integrate și se implică în crearea unui spațiu cultural comun, însă în același timp și divers. Se angajează pentru implementarea unor valori precum deschiderea, libertatea de circulație, dreptatea și integrarea tuturor actorilor de pe scena socială. În același timp, Goethe-Institut este conștient de faptul că, în prezent, în întreaga Europă status quo-ul este perceput ca fiind într-o criză. Fixarea cu obstinație pe conceptul unei Europe unite poate da ușor impresia de refuz al realității. La fel cum Europa trebuie să accepte provocarea situației actuale, Goethe-Institut trebuie la rândul său să fixeze accente mai clare în ceea ce privește angajamentul său pe scena politicii europene. În acest demers, institutul nu trebuie să fie călăuzit de entuziasmul naiv, ci de disponibilitatea de dialog; un dialog care, în mod sigur, va fi și tensionat.

Freiraum: Adoptarea unei poziții clare, întărirea partenerilor, atragerea de noi grupuri țintă

Goethe-Institut va adopta o poziție clară prin intermediul proiectului de anvergură Freiraum (în trad. ”Spațiul de libertate”), care a debutat în 2017 și se va derula până în aprilie 2019. În centrul proiectului, se află noțiunea de libertate, devenită o componentă enorm de importantă pentru identitatea europeană odată cu iluminismul. Promisiunea pe care o ascunde această noțiune și-a pierdut însă din strălucire. Ambivalența noțiunii de libertate se arată în prezent cu claritate și nu doar pentru că în țări precum Polonia sau Ungaria, de exemplu, predomină un stil politic antiliberal.În contextul acestor dezvoltări, numeroși parteneri ai Goethe-Institut sunt nesiguri, iar unii dintre aceștia chiar sunt amenințați.Goethe-Institut dorește să le fie acestora un partener de încredere, iar prin proiectul Freiraum urmărește să traseze semne perceptibil de la distanță ale colaborării.

Prin intermediul acestui proiect, Goethe-Institut dorește în mod conștient să abordeze noi grupuri țintă: tinerii deseori marginalizați cu background de refugiați și persoanele care privesc Europa contemporană în mod critic sau cel puțin sceptic, fiind însă suficient de deschise pentru dialog. În plus, se urmărește motivarea acelora care sunt deschiși față de Europa să se exprime.

Derularea proiectului: identificarea tematicilor, formarea unor tandemuri, schimbul de tematici, dezvoltarea unor răspunsuri

În centrul proiectului Freiraum se găsește conceptul de rețea. Proiectul va avea următoarea desfășurare: până la finalul lunii septembrie 2017, fiecare dintre cele 38 de institute Goethe participante, împreună cu mai mulți parteneri locali (precum teatre, centre culturale, ONG-uri, universități, asociații, inițiative) va dezvolta o tematică legată de noțiunea de libertate. Această tematică trebuie să se axeze pe o problematică foarte specifică, care prezintă o relevanță ridicată pentru locația în cauză. Pentru a dezvolta și aprofunda tematica respectivă, fiecare institut trebuie să își aloce timp pentru un proces intensiv de investigare; de exemplu, poate organiza un workshop cu parteneri și experți externi.

Analiza chestionarului trimis tuturor institutelor Goethe din Europa încă înainte de debutul proiectului a relevat faptul că temele abordate se vor înscrie într-una dintre cele trei mari problematici: 

  1. „Libertate și identitate“ (coliziunea libertății de opinie și a libertății artistice cu valorile religioase; numeroasele conflicte declanșate de lupta pentru drepturile femeilor și ale persoanelor lesbiene, gay, bisexuale sau transgender - LGBT);
  2. „Libertate și economie“ (modul în care situația economică a indivizilor, dar și a statelor, condiționează exercitarea drepturilor de libertate; modul în care piața liberă neoliberală reprezintă deseori un obstacol în calea dezvoltării libere a indivizilor);
  3. „Libertate și Europa“ (percepția diferită asupra Uniunii Europene, pe de o parte ca garant al libertății și independenței, iar pe de altă parte ca jug care îngrădește autonomia).

Cum privirea din exterior ajută la animarea conceptului european

Într-un al doilea pas, până la începutul lunii noiembrie, cele 38 de institute Goethe participante împreună cu partenerii lor au realizat videoclipuri de circa două minute, care ilustrează problematica abordată și clarifică contextul. Filmulețele au fost prezentate cu ocazia întâlnirii care a avut loc la Varșovia în 4 și 5 decembrie 2017. Pe lângă prezentarea tematicilor, scopul acestei întâlniri a fost tragerea la sorți a așa-numitelor tandemuri, respectiv determinarea echipelor formate din câte două institute Goethe care vor colabora în cadrul proiectului Freiraum, vor face schimb de problematici și vor dezvolta împreună cu partenerii lor un răspuns la problematica ridicată de institutul Goethe partener de tandem.

Un exemplu: prin tragere la sorți, institutele Goethe din Varșovia și Dublin vor forma un tandem. Institutul din Dublin va accepta problematica ridicată de institutul din Varșovia și va dezvolta împreună cu partenerul său un proiect, respectiv un format de ofertă, și viceversa. Important este ca în centrul proiectelor să se afle partenerii locali și reprezentările, ideile și demersurile lor și nu cele ale institutelor Goethe. Fiecare tandem va genera astfel două producții, care vor fi apoi prezentate în ambele orașe. În exemplul nostru, atât la Varșovia, cât și la Dublin. Perioada în care vor avea loc acțiunile se întinde până în primăvara anului 2019.

Suntem convinși că o perspectivă din exterior se va dovedi de real ajutor în evaluarea proaspătă și diferită a situațiilor. Suntem, de asemenea, convinși de faptul că o situație percepută drept problematică poate primi o propunere creativă de soluționare, dacă este privită dintr-un punct diferit. Credem că tocmai acest schimb oferă șansa de a aduce un suflu proaspăt în conceptele europene, percepute în prezent ca fiind deseori mult prea abstracte.