Informații suplimentare

Nu este deloc greu: structura examenului

Goethe-Zertifikat A2 se compune din secțiunile de examen Citire, Ascultare, Exprimare în scris, Exprimare orală.
Examenul se desfășoară și se evaluează în întreaga lume după criterii unitare.
 

Citire

Citiții texte precum scurte articole din ziar, mail-uri, anunțuri și panouri publice și rezolvați diferite cerințe.

Durata: cca. 30 minute

Exprimare în scris

Redactați mesaje cu privire la situații cotidiene.

Durata: cca. 30 minute

Ascultare

Ascultați discuţii cotidiene, informări şi interviuri de la radio, mesaje telefonice sau anunţuri publice și rezolvați diferite cerințe.

Durata: cca. 30 minute

Exprimare orală

Formulați întrebări și răspundeți la întrebări despre propria persoană, povestiți despre propria viață și stabiliți sau plănuiți ceva împreună cu partenerul sau partenera de discuție.

Durata: 15 minute

Condiții

Examenul Goethe-Zertifikat A2 este un examen de limba germană pentru adulți.

Examenele Goethe-Institut sunt disponibile tuturor celor interesați și pot fi susținute fără a fi necesară împlinirea unei vârste minime sau deținerea cetățeniei germane.
  • Vârsta minimă recomandată pentru examenul Goethe-Zertifikat A2 este de 16 ani.
  • Examenul Goethe-Zertifikat A2 presupune cunoștinte lingvistice  la cel de-al doilea nivel de competență (A2) din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi  (CECRL).
  • Pentru a atinge acest nivel sunt necesare – independent de cunoștințele preliminare si de premisele de învățare – între 200 și 350 de unități didactice  à 45 de minute.
Sus