Școli PASCH

Mehrere Erstklässler stehen am ersten Schultag mit ihren Zuckertüten im Arm vor der Tafel im Klassenraum. Sie lachen und sind fröhlich. Goethe-Institut e.V.

Goethe-Institut consiliază două ţări în proiectul PASCH: România şi Republica Moldova.

Şcolile noastre din aceste două ţări se disting prin următoarele:

 • sunt centre de competenţă pentru limba germană
 • fac parte dintr-o reţea internaţională de şcoli partenere
 • oferă informaţii actuale despre Germania
 • desfăşoară numeroase proiecte despre Germania, limba germană, celelalte ţări din sudestul Europei
Elevii noştri:
 • sunt motivaţi
 • sunt activi
 • sunt curioşi
 • au competenţe sociale
 • au, prin învăţarea la clasă şi prin activităţi extracurriculare, competenţele interculturale
Profesorii noştri:
 • beneficiază, în ţările de origine şi în Germania, de cursuri de limbă şi de formare profesională în domeniile cultură şi civilizaţie, metodica şi didactica predării limbii germane
 • au materiale actuale de predare şi învăţare a limbii germane şi o dotare tehnică adecvată pentru desfăşurarea orelor de limba germană

PASCH Şcoli

Colegiul Naţional „Lucian Blaga“ este o şcoală de elită din judeţul Alba. Dispune de un corp profesoral cu o mare competenţă şi dăruire în pregătirea şi educarea elevilor preocupat de asigurarea unei instruiri moderne şi eficiente. 

Colegiul Naţional “Lucian Blaga” Sebeş are peste 1.000 de elevi în 36 de clase, din care 800 învață limba germană, şi 70 de cadre didactice, dintre care 4 sunt de limba germană. 

Colegiul Naţional “Lucian Blaga” Sebeş oferă o gama largă de activităţi extracurriculare desfaşurate în colaborare cu diferite organizaţii, fundaţii şi instituţii. 

Director: Nicolae Moga
Persoană de contact pentru PASCH: 
Doamna Roxana Suciu
roxana.deutsch@gmail.com
Adresă: Str. Călugăreni, 49 Sebeș, România
http://www.cnlb.ro/
„Cosbuc nu este numai o şcoală, ci şi un stil de viață.”
(Carmen Dumitrescu, profesoară de germană)

Liceul, odinioară o şcoală de fete, este una dintre cele mai cunoscute şcoli din Bucureşti. Astăzi are un total de 834 de elevi, dintre care 298 învaţă limba germană, şi oferă ore de limba germană din clasa a cincea. Din cele 70 de cadre didactice, două sunt de limba germană. Ca primă limbă străină se învaţă engleza, liceul fiind din 1991 unul cu predare intensiv bilingvă, engleză-română. Alte limbi străine din planul de învăţământ sunt spaniola şi franceza.

Şcoala coordonează diferite proiecte şi programe internaţionale (ca de exemplu servicii de voluntariat) la care participă activ numeroşi elevi în fiecare an. Cultura şi civilizaţia germană sunt de mare interes, de aceea se organizează anual serbări în cadrul cărora sunt celebrate sărbători germane, ca de pildă carnavalul sau celebrele târguri de Crăciun, cu colinde tipic germane.

Directoare: Doamna Sorina Coţovanu
Persoană de contact pentru PASCH: 
Doamna Carmen-Emanuela Dumitrescu 
carmen_ema@yahoo.com
Adresă: Str. Olari 29-31 Bukarest România
http://cosbucbilingv.ro /
Liceul teoretic „Spiru Haret“ este o şcoală publică care se află în mijocul Chişinăului, capitala Republicii Moldova. Şcoala îşi desfăşoară activitatea într-o clădire cu patre etaje, fiind înființată în anul 1964. Instituția de învățământ a fost recunoscută ca liceu în anul 2000 şi cuprinde atât  învățământul primar (clasele 5.-9.), învățământul secundar (clasele 10.-12.) dar şi gimnaziul. În cadrul şcolii învată 1200 de elevi.
 
Limbile străine sunt aici foarte îndrăgite: engleza ca prima limbă străină, germana şi franceza ca a doua limbă străină. Momentan învață limba germană circa 680 de elevi. Personalul pedagogic al liceului constă în 65 de profesori care creează un orizont şcolar motivant din punct de vedere academic şi cultural.  Toate activitățile şcolii se orientează după voința de perfecționare, implicare activă, reponsabilitate socială şi calitatea transferului de cunoştințe.
 
Liceul teoretic „Spiru Haret“ este favorizat de elevi şi datorită faptului că susține democrația şi  metodele de învățământ nonconformiste.

Director: Victor Ambroci
Persoană de contact pentru PASCH: Doamna Liliana Guzun
lilianuschka@mail.ru
Adresă: Strada Maria Cebotari 53
Chișinău 2012
Moldova
Internet: http://www.spiruharet.md/ 
„Fiindcă liceul este foarte cunoscut, vin să înveţe la noi elevi din toate cartierele oraşului şi din împrejurimi.“ 
(Inna Culebeachina, profesoară de germană)

Liceul teoretic N. Gogol se află în centrul oraşului Bălţi. Are o lungă istorie, fiind în trecut un liceu de băieţi. În timpul celui de-al doilea Război Mondial, clădirea a fost distrusă, fiind reconstruită în 1947.

Liceul cuprinde clasele 1-12 şi are ca profil ştiinţele naturii precum şi limbile străine. Din cei 836 de elevi, 193 învaţă germana, programa oferind şi engleza şi româna. Rusa este principala limbă de predare. Limba germană este predată de două profesoare. Diverse oferte educaţionale ajută elevii să-şi dezvolte aptitudini personale. Au loc diverse întâlniri sportive şi muzicale.

În cadrul şcolii se desfăşoară frecvent concursuri şi concertela care participă cu mare entuziasm numeroşi elevi.

Directoare: Doamna Nelli Pleşco
Persoană de contact pentru PASCH: 
Doamna Inna Culebeachina
culebeachina@gmail.com
Adresa: Str. 26 Martie 2, Bălţi, Republica Moldova
Cursul de limbă germană a fost introdus la şcoala „Mihai Eminescu“ în anul 1994. Din 1750 de elevi, câti are scoala momentan, 508 învață limba germană ca prima şi a doua limbă străină.
La scoală predau 4 profesoare de de germană foarte active, care participă la seminariile Institutului Goethe , centrului cultural Akzente şi la cursurile de perfectionare ale Universității din Bălți pentru a-şi îmbunătăți metoda de predare.
Şcoala este foarte bine utilată, dispune de săli de informatică, Smartboards, săli mari de conferință, propria tipografie, săli de clasă moderne, o sală mare de sport, bufet şi cantină pentru elevi,

Ofertele pentru elevi constau în concursuri, conferințe ştiințifice pe germană, lecturi, participarea la olimpiade. Rata de promovare a bacalaureatului  este de 100%. Pentru excelentele performanțe şcoala a primit ordinul de onoare a Republicii Moldova.
În clasamentul şcolilor din Bălți şi împrejurimi şcoala ocupă locul 7 din 300 de licee şi se bucură de o renume foarte bun.
 
Directoare: Nina Grapă
Persoană de contact pentru PASCH: Doamna Natalia Tatarencu
ntatarencu@yahoo.de
Adresă: Str. Ştefan cel Mare, 81
Balti, 3100
Moldova
Internet: http://www.liceulmihaieminescu.org