Contact/Înscrieri

Contact și înscriere Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Contact și înscriere

Sunteți interesat de unul dintre cursurile noastre de limbă sau aveți nevoie de informații suplimentare? Vă așteptăm la Biroul nostru pentru cursuri de limbă pentru a beneficia de consiliere personală.
 

Luni - Joi              
16:00–19:00
Vineri         
14:00–17:00
Date înscriere 2020

Cursurile care încă nu se regăsesc în webshop, sunt în curs de planificare.


Cursuri hibrid pentru adulți *vezi webshop
cu prezența în weekend și online din decembrie 2019 până în martie 2020.
Cursuri standard pentru adulți *vezi webshop 
Perioadă curs: 13.01.-25.03.2020 (10 săptămâni), de două ori pe săptămână
Înscrieri:
pentru cursanții actuali, până la 05.01.2020
pentru cursanți noi, cu nivel peste A1.1, 07.-09.01.2020
pentru începători, *vezi webshop, în limita locurilor disponibile

Cursuri anuale pentru copii și adolescenți (8 - 15 ani)
Durata cursului, semestrul al II-lea: 10.02.-12.06.2020
Înscrieri: prin webshop pentru foștii cursanți până la 26.01.2020
Înscrieri la institut pentru cursanții noi: 04.-06.02.2020

Teste de nivel adulți:
numai online! Click aici

Pentru minori, la cerere, prin e-mail: cursuri-bucuresti@goethe.de


 
Cursanții actuali:
Veti primi un e-mail la noi cu un cod de voucher in baza căruia vă puteți înscrie prin webshop cu prețul redus oferit foștilor cusanți. Dacă nu aveți încă 18 ani, vă înscrieți împreună cu un membru de familie sau doriți ca înștiințarea de plată să fie emisă cu datele firmei, vă rugăm sa ne comunicați opțiunea de curs prin mail, la: cursuri-bucuresti@goethe.de. Veți primi o înștiințare de plată. De îndată ce plata este înregistrată în contul nostru, primiți prin e-mail legitimaţia de cursant.
Înscrierea dumneavoastră este valabilă numai dacă plata este înregistrată în contul nostru în ultima zi a perioadei de înscriere.
Mențiune:
Cursanţii claselor B1.2 cu rezultat la preexaminare (simularea examenului Goethe-Zertifikat B1): gut și sehr gut (80 – 100 %) se vor înscrie în continuare în modulul B2.1,  befriedigend, ausreichend sau nicht bestanden (sub – 79,5 %) se vor înscrie în continuare în modulul B1.3.
Înscrierea începătorilor şi a cursanţilor noi are loc numai în perioadele publicate în ofertă.
Vârsta minimă de participare la cursurile pentru adulţi este de 16 ani împliniţi, respectiv 8 ani împliniţi la cursurile pentru copii.
Începătorii, fără cunoștințe prealabile care au 18 ani, se pot înscrie la clasele de A1.1 prin webshop din momentul publicării ofertei.
Cusanții noi care au cunoștințe prealabile și au 18 ani, pot susține testul de nivel online
Cursanții noi sub 18 ani se pot programa la testul de nivel numai prin e-mail.
Programul cursurilor pentru modulul următor va fi publicat cu aproximativ o săptămână înainte de înscrieri.
 • card bancar, la Institut
 • virament bancar
 • integral sau în două rate
 • În cazul retragerii în săptămâna de înscrieri, taxa se restituie integral.
 • Retragerea de la curs mai este posibilă și pe parcursul primei săptămâni de curs extensiv sau în primele două zile  de curs intensiv sau de sfârșit de săptămână cu reținerea unei taxe administrative de 20% din preţul prețul integral al cursului.Condiție: Notificarea în scris a biroului de cursuri sprachkurse@bukarest.goethe.org.
 • Începând cu a doua săptămână a cursului nu mai este posibilă restituirea taxei, chiar dacă nu s-a frecventat cursul până în acel moment.
 • Încadrarea în termenele de mai sus se face pe baza datei înregistrării la Goethe-Institut Bucureşti.
Teste de evaluare a cunoştinţelor pentru persoanele cu cunoștințe prealabile (începătorii se înscriu fără test la A1.1):
Testul de evaluare este destinat viitorilor cursanţi ai Institutului Goethe care au deja cunoştinţe de limba germană şi are caracter obligatoriu în vederea înscrierii la cursuri.
Evaluarea se realizează conform Cadrului European Comun de Referință. Scopul evaluării este acela de înfiinţa clase cu nivel omogen de cunoştinţe.
Aentru adulți (de la 16 ani)
Costuri: gratuit.
Înscriere: prin e-mail, la cursuri-bucuresti@goethe.de
În urma solicitării, primiți un link și o parola pentru testul online. De îndată ce parcurgeți și finalizați testul, vă programăm pentru un scurt interviu.
Pentru copii și adolescenți, testele au loc numai la institut, cu programare prealabilă la:
cursuri-bucuresti@goethe.de
1. Premisele generale pentru înscriere

Cursantul trebuie să aibă 16 ani împliniţi, exceptând cursurile pentru copii și tineri.

2. Condiţiile de plată

2.1
După înscriere, cursantului i se comunică rezervarea unui loc. În această comunicare este prevăzut un termen, până la care se cere efectuarea plăţii ce reprezintă contravaloarea cursului. Plata este valabilă numai în momentul în care este înregistrată în contul Goethe-Institut.
2.2 În condiţiile în care suma aferentă cursului nu este achitată la timp, cursantul pierde dreptul de a participa la curs. Goethe-lnstitut (denumit în cele ce urmează: GI) îşi rezervă în acest caz dreptul de a emite pretenţia ca suma ce reprezintă contravaloarea cursului să îi fie achitată.
2.3 Plata în rate (2 rate) este posibilă. Prima rată se achită la înscriere, a doua urmând a fi achitată la data stabilită de Goethe-Institut.
2.4 Plata în rate nu mai este posibilă în cazul în care cursul a început.

3. Preţurile

3.1 
Preţurile valabile la momentul efectuării înscrierii, care sunt cuprinse în prospectul Goethe-Institut actualizat, valabil la momentul respectiv, se constituie ca prevedere contractuală.
3.2 Taxa de curs include abonamentul la biblioteca Goethe-Insitut Bukarest pe toată perioada cursului.
3.3 Cursanții care nu fac o pauză mai lungă de trei module, beneficiază de o reducere de 5%
3.4 Cursanții care urmează un curs concomitent cu un membru de familie beneficiază de o reducere de 5% pentru fiecare membru de familie.


4. Retragerea

4.1 Dacă un cursant nu poate participa la curs, se aplică următoarele condiţii de retragere: în cazul retragerii în săptămâna de înscrieri nu se percepe nici o taxă. Cursantul se mai poate retrage în prima săptămână de curs (în cazul cursurilor extensive), sau în primele două zile de curs (în cazul cursurilor intensive sau de sfârșit de săptămână), caz în care se percepe o taxă de 20% din preţul integral al cursului.
Condiție: notoficarea în scris a biroului de cursuri și returnarea legitimației de cursant.
Începând cu a doua săptămână a cursului nu mai este posibilă nici restituirea preţului cursului, nici o altă compensaţie, chiar dacă nu aţi frecventat cursul până în acel moment.
4.2 Cererea de retragere va fi înaintă în scris. Încadrarea în termenele de mai sus se face pe baza datei înregistrării la GI. Termenul de restituire este de 14 zile lucrătoare.

5. Structurarea cursurilor/numărul de cursanţi în clasă

5.1 Repartizarea la unul dintre nivelurile de curs se face ca urmare a testului de plasare la nivel, susţinut la institut.
5.2 Pentru cursurile noastre numărul minim de cursanţi este de 8, cel maxim de 16. În condiţiile în care la începerea unui curs numărul de cursanţi se va situa sub această limită, ne menţinem dreptul de a anula sau amâna respectivul curs. În aceste condiţii, le oferim cursanţilor posibilitatea de a se transfera la un alt curs sau de a obţine rambursare integrală a preţului cursului. Spre regretul nostru, nu pot fi ţinute decât acele cursuri care la închiderea înscrierilor întrunesc numărul minim de participanţi. Pentru a evita anularea unui curs, vă rugăm ca în propriul dumneavoastră interes să vă înscrieţi în cadrul perioadei indicate.

6. Obligaţiile cursanţilor

Cursantul se obligă să respecte regulamentul intern şi de curs, valabil în institut.

7. Responsabilitatea asumată de Goethe-lnstitut / Forţa majoră

În privinţa angajaţilor/colaboratorilor săi, GI îşi limitează responsabilitatea la cazurile de premeditare şi neglijenţă gravă. GI nu îşi asumă responsabilitatea pentru neîndeplinirea din motive de forţă majoră a obligaţiilor ce îi revin (de ex., catastrofe naturale, incendii, inundaţii, război, dispoziţii date de autorităţi, precum şi toate celelalte situaţii care nu se află sub controlul părţilor contractante).

8. Reclamații

Reclamațiile se fac numai în scris și se trimit la sediul Goethe-Institut. Acestea vor fi preluate de Directorul Departamentului de Cursuri și examene și vor fi soluționate, în scris, în termen de 14 zile.

9. Adeverințe de participare

La finalul cursului, fiecare participant care a avut o prezență de cel puțin 70% primește o adeverință de participare. Calificativele se calculează în funcție de rezultatele următoarelor probe: test final, evaluare orală, evaluare scrisă: "foarte bine", "bine", "suficient", "participare fără calificativ". Promovarea către un nivel superior de curs este posibilă numai în cazul obținerii unui calificativ de la "suficient" în sus.
 • Evaluare continuă şi consiliere pe parcursul procesului de învăţare
 • Test la final de curs
 • Adeverinţă de participare
 • Posibilitatea certificării prin Goethe-Zertifikat la finele nivelurilor A1 – C2 
 • Studiu individual prin acces gratuit la bibliotecă