Standarde de calitate

Standarde de calitate Foto: Goethe-Institut/ Sonja Tobias

Calitatea. Un cuvânt pe care noi îl luăm în serios

Cerințele tehnice legate de examenele de limbi străine reprezintă standarde înalte. Goethe-Institut garantează cu renumele său, cu sistemul său de management al calității și cu îndelungata sa experiență, că aceste standarde sunt respectate.

Temele de lucru din cadrul testelor sunt elaborate cu ajutorul experților cu experiență de predare și de examinare. Versiunea finală a temelor se redactează la Centrala de la München. Materialele de examen sunt testate în condiții de examen, iar rezultatele sunt evaluate atât calitativ, cât și cantitativ. Examinatorii sunt instruiți și specializați prin intermediul seminarelor la nivel central și descentral.

Semnele calității înalte:

Echitatea

Examenele trebuie să fie echitabile pentru fiecare candidat, indiferent de gen, origine etnică sau posibile limitări individuale.

Validitatea

Un examen de limbă trebuie să măsoare numai competențele lingvistice, nu capacitatea de concentrare, inteligența sau conștințele generale.

Fiabilitatea

Evaluarea examenului se face de către doi examinatori, ceea ce crește fiabilitatea rezultatelor.

Aplicarea practică

Lucrăm în permanență la optimizarea examenelor noastre: durata testelor, utilizarea tehnologiilor moderne și condițiile generale de examen.

Criterii de calitate unitare:

Suntem membru fondator al Association of Language Testers in Europe (ALTE) și ne implicăm în dezvoltarea și aplicarea standardelor de calitate în domeniu.
 
ALTE vizează următoarele obiective:
  • armonizarea nivelurilor de competență în vederea recunoașterii internaționale a certificatelor lingvistice în Europa.
  • armonizarea criteriilor de calitate pentru toate etapele de elaborare și desfășurare a examenelor, adică proiectarea testelor, desfășurarea examenelor, evaluarea, certificarea, valorizarea și stocarea datelor.
  • cooperarea în proiecte comune precum și schimburi de experiență și de cunoștințe de specialitate.
În 2003 ALTE a fost acceptată ca organizație non-guvernamentală (ONG) în Consiliul Europei și este consultată în permanență pe teme precum măsurarea performanței și certificare. În plus, în 2006 ALTE a primit statutul de instituție consultativă la Națiunile Unite.