Informații suplimentare

Înapoi la TestDaF

Pas cu pas: Părțile examenului

TestDaF este un examen standardizat, elaborat și evaluat în mod centralizat. Se compune din patru părți de examen. Cunoștințele Dvs. sunt evaluate separat pentru competențele Citire, Ascultare, Exprimare în scris și Exprimare orală. Rezultatele se reflectă în cele trei niveluri de competență ale TestDaF (TDN) 3, 4 și 5.
 

Înțelegerea textului scris

 • Citiți texte scurte, uzuale în contextul studiilor superioare, cum ar fi compendii de cursuri, calendare de activitate didactică, broșuri etc., și decideți, care text aparține cărei teme de lucru.
 • Citiți un text jurnalistic (cca. 450–550 cuvinte) pe diverse teme științifice sau social-politice și răspundeți la întrebări cu opțiuni multiple de răspuns.
 • Analizați un text științific (cca. 550–650 cuvinte) dintr-un jurnal de specialitate sau un ziar universitar și decideți dacă enunțurile sunt corecte sau nu, respectiv dacă textul nu oferă informațiile respective.
Durata: 60 minute

Înțelegerea textului ascultat

 • Ascultați un scurt dialog uzual în viața universitară, de ex. o conversație între doi studenți, și luați în acelați timp notițe referitoare la întrebări.
 • Urmăriți un interviu sau o discuție legată de teme privind studiile sau subiecte științifice generale și decideți în același timp dacă enunțurile referitoare la textul ascultat sunt adevărate sau false.
 • Ascultați o prelegere sau un interviu cu experți și răspundeți pe scurt la întrebările principale legate de text.
Durata: cca. 40 minute

Exprimare în scris

 • Primiți o temă și redactați un text structurat și coerent pe marginea întrebărilor și a datelor statistice indicate.
 • Tebuie să luați o poziție față de tema dată și să vă argumentați poziția.
Durata: 60 minute

Exprimare orală (cu ajutorul computerului)

 • Rezolvați șapte teme de lucru care vă pun în situații de comunicare diferite la universități din Germania.
 • Trebuie să obțineți informații, să descrieți grafice și să rezumați conținutul acestora. Trebuie să exprimați o opinie, să o agumentați, să luați poziție, să dați un sfat, să cântăriți mai multe alternative și să construiți ipoteze.
Durata: cca. 35 minute

Condiții

TestDaF este un examen de limbă decisiv pentru admiterea din punctul de vedere al limbii la universitățile din Germania. Se adresează persoanelor interesate să studieze, dar este și un certificat recunoscut intenațional care atestă cunoștințele Dvs. lingvistice necesare pentru proiecte științifice sau profesii academice.
 • Cunoștințe de limbă minim la nivel B2
 • 700 până la 1 000 unități de învățare a câte 45 minute, în funcție și de cunoștințele anterioare și de condițiile de învățare (nu este necesară adeverință)

Evaluarea

La părțile de examen Înțelegerea textului scris și Înțelegerea textului ascultat primiți câte un punct pentru fiecare temă de lucru rezolvată corect (de ex. multiple-choice sau adevărat/fals). La încadrarea pe nivel contează așadar numărul de teme de lucru rezolvate corect. Cele două părți de examen Exprimare în scris și Exprimare orală sunt evaluate de evaluatori instruiți special, cu experiență. Evaluarea și încadrarea pe nivel se desfășoară pe baza unei grile de criterii. Găsiți informații detaliate la www.testdaf.de. Puteți repeta examenul de oricâte ori doriți.

Înscieți-vă acum la examenul TestDaF!

Înscrieți-vă la TestDaF dacă aveți cunoștințe de germană la un nivel avansat. Vă recomandăm să va familiarizați cu testul în prealabil. Cea mai potrivită opțiune în acest sens sunt cursurile de pregătire oferite de Goethe-Institut sau de alte centre de testare sau cursul pregătitor online de al Goethe-Institut. Participarea la aceste cursuri vă oferă ocazia de a cunoaște formatul examenului și modul de desfășurare al acestuia.

TestDaF poate fi susținut anual, la nivel mondial, la șase termene prestabilite. Vă rugăm să vă înscrieți pe pagina de internet www.testdaf.de. Pentru Republica Populară China sunt valabile alte termene, iar înscrierea se efectuează la National Education Examination Authority.

Candidații cu dizabilități sunt rugați să înștiințeze din timp centrul de testare pentru care au optat cu privire la această dizabilitate și să prezinte un certificat actual corespunzător. Examenul va fi adaptat în mod corespunzător.