Recomandările de la Nürnberg
Situaţia actuală şi perspectivele învăţării de timpuriu a unei limbi străine

Nürnberger Empfehlungen: Situation und Perspektiven © Goethe-Institut

În lumea întreagă se observă tendinţa de introducere a învăţării limbilor străine la o vârstă mai mică decât în urmă cu 15 ani. Peste tot se poate observa efortul de a planifica sistematic ofertele educaţionale în instituţii specializate pe învăţământul timpuriu, de a asigura şi de a realiza curriculumul precum şi de a forma personalul necesar pentru aceasta.

Studii naţionale şi internaţionale dovedesc că învăţarea de timpuriu a unei limbi străine şi aşteptările în legătură cu aceasta sunt absolut întemeiate. Copiii învaţă noua limbă cu entuziasm.

Ei dobândesc în condiţii bune competenţe elementare de comunicare şi de conştientizare a limbii. S-a dovedit că aceste succese sunt dependente de condiţiile pedagogice şi didactice, de politica de promovare a limbilor, cărora în multe locuri nu li se acordă suficientă atenţie [1].

Factorii politici

Condiţiile-cadru de învăţare timpurie a limbilor străine sunt influenţate în mare masură de deciziile privind educaţia şi politica limbilor care se iau în afara locurilor de învăţare, gradiniţă sau şcoli primare.

Alegerea limbilor străine şi succesiunea învăţării acestora

Care limbă străină se învaţă într-o ţară depinde de mulţi factori.

Principii ale învăţării

Ofertele de învăţare a limbilor străine pentru copii mici trebuie să acţioneze astfel încât să-i sensibilizeze pentru limba avută în vedere şi să îi motiveze să comunice în noua limba, înca străină.

Standarde

Odată cu dezvoltarea cadrului de referinţă pentru limbi al Europei unite, nivelul de învăţare a unei anumite limbi poate fi în aşa fel descris încât să permită o evaluare corectă.


Bibliografie
[1] Edelenbos, Johnstone & Kubanek (2006); Edelenbos, Kubanek (2007);
Engel, Grooth-Wilken & Thürmann (2009).

Mai multe informații