Recomandările de la Nürnberg
Factorii politici

Condiţiile-cadru de învăţare timpurie a limbilor străine sunt influenţate în mare masură de deciziile privind educaţia şi politica limbilor care se iau în afara locurilor de învăţare, gradiniţă sau şcoli primare.

Când trebuie să se înceapă cu învăţarea primei sau celei de-a doua limbi străine şi cum se materializează o asemenea ofertă educaţională, hotărăsc numeroasele instituţii naţionale specifice şi asociaţii de interese. Influenţe asupra importanţei şi atractivităţii unei limbi străine ca disciplină de învăţare într-un sistem educaţional naţional pot să apară desigur şi de la reglementările referitoare la o anumită limbă într-un tratat internaţional între state.

Pe lângă acestea, mai pot aparea şi organizaţii de promovare a unei limbi şi a învăţării acelei limbi, cum ar fi asociaţiile profesorilor de limbi străine, asociaţii ştiinţifice şi instituţii precum şi organizaţii internaţionale, care caută să influenţeze deciziile factorilor politici prin atragerea specialiştilor [1].

Atât factorii politici cât şi cei de specialitate trebuie să reprezinte interesele comunităţilor lingvistice şi grupurilor profesionale lingvistice. De aceea, este deosebit de important ca educatoarele [2], cadrele didactice şi alţi experţi în domeniul învăţării de timpuriu a unei limbi străine să-şi formuleze explicit interesele şi să răspundă activ la întrebările relevante pentru politica de promovare a unei limbi. O pot face prin aderarea la asociaţii profesionale, participarea la activităţi care stimulează învăţarea limbilor precum şi absolvirea unor cursuri de perfecţionare.
 

Recomandare:

Deşi situaţia ofertelor de învăţare timpurie a limbilor străine se prezintă diferit în fiecare ţară, pot fi formulate unele recomandări principiale:

Factorii de decizie trebuie să se asigure că:

  • se elaborează un program clar şi coerent care ia în considerare particularităţile naţionale şi regionale;
  • se intocmesc linii directoare clare pentru implementarea programelor şi stimularea promovării limbii respective;
  • se asigură condiţiile şi mijloacele financiare pentru formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice;
  • se fac publice în mod transparent obiectivele măsurilor de reformă;
  • se atrag în procesele de decizie organizaţiile care stimulează învăţarea limbilor străine;
  • aceste oferte de învăţare timpurie a unei limbi străine sunt accesibile tuturor copiilor.
Organizaţiile care stimulează învăţarea limbilor străine trebuie:
  • să ceară participarea lor activă la deciziile politice relevante în domeniul educatiei.
Educatoarele de specialitate, cadrele didactice şi alţi experţi în educaţie trebuie:
  • să-şi exprime interesele profesionale şi de specialitate;
  • să contribuie cu cunoştinţele lor de specialitate prin asociaţii de interese şi prin reprezentanţi de specialitate la discuţiile politice legate de învăţarea limbilor străine.


Bibliografie
[1] Vezi Ammon (2003)
[2] Forma feminină „educatoare“ se referă în textul de față și la forma masculină a substantivului.

Mai multe informații