Recomandările de la Nürnberg
Principii ale învăţării de către copil (la vârstă mică) a limbilor străine

Ofertele de învăţare a limbilor străine pentru copii mici trebuie să acţioneze astfel încât să-i sensibilizeze pentru limba avută în vedere şi să îi motiveze să comunice în noua limba, înca străină. Dacă există posibilitatile instituţionale, succesul este mai promiţător pentru o ofertă de învăţare mai intensivă ca timp, comparativ cu una extensivă.

Copiii preferă la început cuvinte şi fraze care provin din lumea lor şi al caror înţeles îl cunosc în limba maternă. La începutul întalnirii cu limba străină ei încă nu folosesc structuri gramaticale, ci preiau mai întâi structuri fixe sau expresii [1].

În consecinţă, se vor prelua în oferta de limbă străină continuturi potrivite vârstei şi corespunzătoare intereselor individuale. Cu cât este mai tânăr copilul, cu atât este mai importantă o relaţie emoţională faţă de obiectul de învăţat şi o identificare cu educatoarea sau persoana care îl învaţă. Dacă în mediul de învăţare copilul se simte bine şi eliberat de teamă şi presiune, el va participa mult mai activ la procesul de învăţare, corespunzător curiozităţii lui copilăreşti.

Pe această bază sunt utile toate ofertele de învăţare orientate pe acţiune, care comunică prin joc conţinuturi interesante, care permit experimente, care invită la mişcare şi creativitate, pe scurt: care oferă copilului posibilităţi de desfăşurare (dezvoltare) variate.
 

Recomandări:

  • Ofertele de limbi străine trebuie croite în ce priveşte scopurile, conţinuturile şi metodele, pe experienţa şi premisele grupei de învăţare;
  • Conceptul de lecţie trebuie să corespundă premiselor, posibilităţilor şi nevoilor fiecărui copil în parte;
  • Oferta de limbi străine trebuie să se racordeze la universul copiilor şi prin folosirea unor teme semnificative, relevante pentru ei, să se extindă şi competenţele lor în domeniul extralingvistic.


Bibliografie
[1] Cu toate acestea se poate observa că, copiii se străduiesc să „reducă și să structureze prin analize complexitatea mediului lor înconjurător“, pentru a „stabili contexte ce apar regulat între elementele identificate.“ Vezi Röber (2008, p. 12).

Mai multe informații