Recomandările de la Nürnberg
Standarde în învăţarea timpurie a limbilor străine

Odată cu dezvoltarea cadrului de referinţă pentru limbi al Europei unite, nivelul de învăţare a unei anumite limbi poate fi în aşa fel descris încât să permită o evaluare corectă.

Cu descrierea treptelor de competenţă s-au dezvoltat standarde, care permit pentru prima dată o comparaţie a nivelurilor de învăţare atât în cadrul unui sistem educaţional, cât şi la nivel internaţional, şi anume independent de furnizorii serviciilor educaţionale, tipurile de şcoală şi de examenele de absolvire. Aceste standarde nu se referă în nici un caz la învăţarea limbilor străine de copii de patru-zece ani.

Standarde pentru aceasta grupă de vârstă, aşa cum de exemplu au fost formulate de cercurile de consultare/ informare/ discuţii, (cercul BIG) [1] oferă un răspuns orientativ la întrebarea ce competenţe poate obţine un copil de 10 ani după 120 ore de predare. ,,Profilurile de cunostinţe” ale cercului BIG sunt valabile pentru fiecare limbă străină şi se referă atât la competenţe de comunicare, interculturale şi metodice cât şi la descrierea mijloacelor lingvistice. În această privinţă ele pot servi ca bază pentru dezvoltarea în continuare a curriculumului [2].

O asemenea descriere a nivelului de educaţie pentru învăţarea limbilor straine în şcoala primară nu ţine cont de întrebarea ce drum trebuie urmat şi cât timp de învăţare va fi pus la dipoziţia fiecarui copil. Pentru a determina calitatea predării şi pentru a putea exista îmbunătăţiri, se creează şi se aplică de exemplu procedee de testare care cuprind pe cât posibil pe toţi participanţii la procesul educativ.

Copiii mici, care trec de la gradiniţă la şcoala primară, sunt supuşi unor teste de limbă pentru a avea o privire de ansamblu cum vor putea face faţă învăţării unei limbi străine în şcoală. Copiii din gradinite şi scoli primare ţin astazi tot mai des – la iniţiative ale unor autoritaţi scolare – un jurnal de învăţare, care sa le dea lor înşişi, dar şi învaţătorilor şi parinţilor informaţii asupra succeselor în învaţăre.
   

Recomandări:

  • În documentele curriculare se vor prelua standarde de educaţie pentru predarea limbilor străine în şcoala primară oferind astfel cadrelor didactice o bază şi un cadru pentru oferta lor de limbi străine;
  • Conţinuturile şi formele de determinare a învăţării trebuie să fie formulate adecvat copiilor şi să tina cont atât din punct de vedere al continutului, cât si metodic de principiile învăţământului timpuriu al limbilor străine;
  • În învăţământul timpuriu al limbilor străine, efortul de a obţine rezultate măsurabile trebuie să urmeze obiectivului de dezvoltare multilaterală a personalităţii copilului şi crearea motivaţiilor pentru învăţarea limbilor străine;
  • Autoevaluările şi evaluările terţilor trebuie să se planifice pe o perioadă mai lungă de timp şi continuate în mod constant.


Bibliografie
[1] Cercul de lucru BIG a fost fondat în 1999 de către prof. dr. Hans-Eberhard Piepho și se ocupă cu dezvoltarea învățământului de limbi străine în ciclul primar al școlilor germane. Membrii cercului sunt experți din ministere, din domeniul cercetării și cel pedagogic, precum și din institute federale sau ale landurilor federale.
[2] Vezi BIG-Grundlagenpapier (2005)

Mai multe informații