Recomandările de la Nürnberg
Învăţarea timpurie a limbilor străine şi condiţiile-cadru ale acesteia

Nürnberger Empfehlungen: Rahmenbedingungen © Goethe-Institut

Procesul de învăţare a limbilor străine de către copil stă în contextul unei structuri stratificate de condiţii, despre care ne vom ocupa mai îndeaproape în acest capitol. Oamenii din imediata apropiere ca părinţi şi familie, educatoare şi cadre didactice sau instituţii (de ex. conducerea scolii, autorităţi şi asociaţii) constituie factori de influenţă aproape nepercepuţi de copil.

Prin planurile de învăţământ se pretind încă din grădiniţă profiluri de competenţă şi conţinuturi legate de acestea. Metodele şi mediul pot să influenţeze succesul învăţării. Diferitele procedee de testare şi evaluare însoţesc procesul de învăţare încă de la început.

Imaginea unei reţele de factori/ condiţii care înconjoară copilul, ilustrează cât de complexe sunt influenţele asupra procesului de învăţare timpurie a limbilor străine. În centru stă mereu copilul, care îşi dezvoltă competenţele sale de limbă străină după posibilităţile lui individuale.

Copilul în centru

Oferta de limbi străine croită pe învăţarea timpurie trebuie să se adreseze personalităţii copilului în dezvoltarea lui de ansamblu.

Educatorul care predă într-o limbă străină şi profesorii de limbi străine

Cadrele didactice, educatoarele şi profesorii, au un rol-cheie în învăţarea timpurie a limbilor străine.

Părinţii

Chiar dacă ocazional mai apar temeri la parinţi şi la cadre didactice că prin învăţarea timpurie a limbilor străine copiii ar putea fi suprasolicitati, astăzi majoritatea părinţilor văd în învăţarea timpurie a limbilor străine o şansă pentru copiii lor.

Spaţiile de învăţare

Învăţarea timpurie a limbilor străine se face în grădiniţă, şcoli şi alte clădiri amenajate.

Obiective

De la început, se alocă toate resursele pentru a oferi copiilor şansele de dezvoltare cele mai bune în procesul de învăţare a limbilor străine, de aceasta ţinând dimensiunea emoţională, creativă, socială, cognitivă şi de lingvistică a dezvoltarii de ansamblu a copilului.

Subiecte adecvate

Alegerea subiectelor tematice şi lingvistice se orientează după interesul copilului şi după capacitatea lui psihologică pentru învăţare.

Principii metodico-didactice

În învăţarea timpurie a limbilor străine adresarea către copil se va face întregului şi cu considerarea nevoilor lui de bază. 

Mass-media

Mass-media sunt parte integrantă din viaţa copiilor şi prelucrarea experienţelor media este un element important al educaţiei experienţiale a copilului de vârstă mică.

Diagnoza, comunicarea stadiului învăţării, evaluarea

Pentru educatoare şi cadrele didactice este important să observe, să documenteze şi să reflecteze permanent asupra proceselor de învăţare ale asimilării timpurii a limbilor străine, dacă vor să susţină cu responsabilitate învăţarea la vârstă mică.

Mai multe informații