Recomandările de la Nürnberg
Principii metodico-didactice

În învăţarea timpurie a limbilor străine adresarea către copil se va face întregului şi cu considerarea nevoilor lui de bază. În afara de aceasta trebuie să i se ofere, pe lângă faze de dezbateri/ controverse intensive cu noua limbă şi cultură, faze de “linişte” pentru meditaţie şi dezvoltarea concentraţiei precum şi pentru epuizarea necesităţilor lui motrice.

Principiile enumerate în continuare se referă la factori care definesc ora de curs şi preiau unele aspecte prezentate până acum în capitolele de mai sus. Aceste principii sunt – fiecare în parte – de aceeaşi însemnătate pentru o reuşită a începerii învăţării de timpuriu a limbilor străine.
 • Copilul trebuie să fie centrul învăţării.
 • Educatoarea sau cadrul didactic trebuie să cunoască şi să ia în considerare nevoile corporale şi senzoriale ale copiilor şi prin aceasta să stimuleze competenţele lor emoţionale, sociale şi motrice.
 • Scopurile, temele, conţinuturile şi formele de învăţare trebuie astfel definite încât acestea să se racordeze la trăirile şi experienţa copilului. Ele trebuie să aibă o importanţă şi o utilitate nemijlocită în cotidianul copilului.
 • Corespunzător nivelului de dezvoltare, în fundal, stau limba auzită şi vorbită ca obiect de învăţare, cu precadere în faza de început.
 • Cititul şi scrisul trebuie introduse în grădiniţă şi primii ani din şcoala primară mai târziu şi cu paşi mici. Se va renunţa - în mare măsură - la conştientizarea regulilor.
 • Cunoştintele de limbă trebuie construite în progresie de formă spiralată.
 • Conceptele care leagă strâns învăţarea limbii de transmiterea de conţinuturi permit forme de învăţământ mai deschise, de ex. învăţatul interdisciplinar.
 • Copiii trebuie sa ia in considerare progresele individuale de învăţare dintr-o grupă şi să dezvolte o stimă reciprocă.
 • Copiilor trebuie să li se permită să aibă un cuvânt de spus la stabilirea sarcinilor în procesul de învăţământ.
 • În cadrul unei grupe, ei trebuie să se sprijine reciproc pentru comunicare.
 • Procesele de învăţare ale celor care învaţă o limbă străină de mici trebuie să se desfăşoare cu orientare pe jocuri şi activităţi.
 • În exemple, cei care învaţă trebuie să descopere, să imite şi să descopere singuri (învăţământ inductiv, respectiv învăţare prin descoperire) reguli şi relaţii.
 • Pe durata tuturor fazelor de predare trebuie să se folosească pe cât posibil multe canale de învăţare diferite, pentru a veni optim în întâmpinarea fiecărui tip de învăţare (învăţare multisenzoriala/ integrală prin auz, văz, pipăit, miros, citit, mişcare, vorbire, scriere, pictură).
 • Procesele de învăţare trebuie să fie uşurate prin exemple şi ilustraţii; sarcini cu paşi mici şi diferenţiate vin în sprijinul procesului de înţelegere şi utilizare.
 • Prin schimbarea deseori a formelor sociale (lucrul individual, cu partener, în grupe mici, în grupe mari) şi a formelor de predare (învăţarea pe grupe, scenarii de învăţare, lucrul pe proiecte) este asigurată diversitatea; prin aceasta se menţin interesul şi concentrarea.
 • Se vor introduce diferite abordări metodice ( metoda TPR - Total Physical Response răspunsul fizic total, abordarea narativă etc.) în concordanţă cu scopurile şi conţinuturile şi, când situaţiile de învăţare permit, combinarea acestora.
 • În oferta timpurie de limbi străine copilul nu va fi constrâns să vorbească, dar el ascultă, înţelege, îşi însuşeşte şi reacţionează deseori abia după un anumit timp, prin imitarea unor cuvinte izolate din limba străină sau integrarea acestora în propoziţii in limba maternă.
 • Educatoarea sau cadrul didactic vorbeşte după posibilităţi exclusiv în limba străină, dar dă de înţeles copiilor că înţelege dacă aceştia i se adresează in limba maternă.
 • Principiul care este pe primul loc în învăţământ ul timpuriu al limbilor străine este: atât de multă limbă străină cât este posibil şi aşa de puţină limbă maternă cât este necesar.
 • Cadrul didactic trebuie să aibă cunoştinţe exacte privind experienţa de limbă a elevilor şi să ia în considerare multilingvismul individual, respectiv toate cunoştintele de limbă ale fiecaruia, folosindu-le, după posibilităţi, la ora de curs. În situatii favorabile poate fi încurajată conştientizarea lingvistică a copilului prin indicaţii ocazionale potrivite pentru copii, privind analogiile sau deosebirile faţă de limba maternă sau eventual chiar faţă de alte limbi din mediul copilului.
 • Cadrul didactic trebuie să obţină reacţii directe privind succesul participării la ora de curs a elevului; deosebit de motivantă este încurajarea pozitivă.
 • Greşelile sunt o componentă normală în procesul de dezvoltare a cunoştinţelor de limbă şi sunt preluate prin strategii de feedback. Prezentările verbale nu trebuie întrerupte prin corecţii.
 • Cadrele didactice se îngrijesc să creeze o atmosferă corespunzătoare pentru copil, destinsă, fără frică, care oferă în acelaşi timp impulsuri şi stimuli şi creste gradul de implicare.
 • După posibilităţi, oferta de limbi străine să se desfăşoare în aceeaşi ambianţă, de ex. în aceeaşi încăpere sau în acelaşi colţ de învăţat, pentru a asigura astfel condiţiile de spaţiu pentru stimularea atenţiei şi concentrării copiilor.
 • Locul de învăţare trebuie astfel dotat, încât materialele necesare şi aparatele să fie usor accesibile şi uşor de manevrat, pentru ca fluxul de învăţare să nu fie deranjat şi să nu declanşeze nici copiilor, nici educatoarelor sau cadrelor didactice agitaţie sau nelinişte inutilă.
 • Structurile clare, de ex. planificarea timpului, anumite obiceiuri sau păstrarea locurilor copiilor automatizează procesele de învăţare şi corespund nevoii copilului de siguranţă.
 • Mijloacele de comunicare în masă trebuie gândite la obiect şi înlocuite după un anumit timp.
 • Prin folosirea tehnologiei şi a materialelor autentice (rime, cântece, povestiri, cărţi pentru copii, material ilustrativ, programe de televiziune, filme) se transmit cunoştinţe combinate de limbă şi cultură.
 • Materialele didactice nu trebuie să transmită numai cunoştinţe de limbă şi cultură, ci şi să dezvolte o relaţie durabilă cu lumea înconjurătoare.

Recomandări:

Pentru a păstra în atenţie dezvoltarea integrală a copilului la învăţarea timpurie a limbilor străine, trebuie respectate principiile metodico-didactice ale situaţiilor de învăţare prezentate mai sus. 

Mai multe informații