Recomandările de la Nürnberg
Spaţiile de învăţare

Învăţarea timpurie a limbilor străine se face în grădiniţă, şcoli şi alte clădiri amenajate. Pentru a satisface condiţiile unei oferte de învăţare calificate, învăţământul trebuie să se desfăşoare numai în încăperi care din punct de vedere al dimensiunilor şi al dotarii oferă copiilor un mediu sigur, în care este posibilă organizarea procesului de învăţământ şi nu afectează în niciun fel sănătatea copiilor care învaţă.

E bine ca într-o grupă de învăţare să existe un număr mic de copii, astfel încât educatorul să se poată asigura că fiecare copil găseşte suficiente ocazii de a vorbi şi nevoile lui de exprimare pot fi satisfăcute. O atmosferă de învăţare stabilă pe cât posibil în aceeaşi încăpere susţine continuitatea învăţării.

În cadrul instituţiei trebuie să existe o încăpere unde toate educatoarele şi cadrele didactice să se poată întâlni să discute clar aspectul privind modalităţile de sprijinire, obiectivele de învăţare, metode şi conţinuturi, în special atunci când oferta de limbă străină se realizeaza printr-o nouă persoană calificată.
   

Recomandări:

Încăperile în care învaţă copiii să fie folosite pe cât posibil permanent, astfel încât copiii să se dezvolte într-o atmosferă de siguranţă.

Cadrele de specialitate pentru niveluri diferite de învăţare terbuie să se informeze reciproc. Se recomanda urmatoarele căi:

  • Schimbul de planuri de învăţământ, linii directoare, obiective, conţinuturi şi teme
  • Realizarea de portofolii de învăţare ale elevilor, pe niveluri de învăţământ: preşcolar şi primar
  • Conferinţe de coordonare
  • Schimburi reciproce şi cursuri de perfecţionare comune între educatoare şi învăţători.
 

Pentru continuitatea învăţământului timpuriu al limbilor străine, ruptura între grădiniţă şi şcoala primară este deseori o problemă [1].

Un instrument important pentru realizarea continuităţii procesului de învăţământ în diferite niveluri este corelarea curriculumului pentru oferta de limbi străine pentru toate ciclurile şcolare. Cadrele didactice din şcolile primare trebuie să se informeze de la educatoare asupra conţinuturilor de învăţare şi paşii concreţi anteriori, pentru a se putea conecta util la cunoştinţele de limbă străină existente şi pentru a evita suprapunerile. Într-un mod adecvat, cadrele de specialitate trebuie să pregatească preşcolarii pentru trecerea la nivelul urmator: educatoarea vine cu grupa pregătitoare în vizită la şcoală.

Aici sunt necesare reguli curriculare care să stabilească un progres şi o continuitate clară a învăţării limbilor straine.

Recomandări:
  • Curriculumul (momentul începerii învăţării, alegerea, caracterul intensiv şi ordinea limbilor, profilurile de absolvenţi căutate) trebuie stabilit precis, în concordanţă una cu alta. Pentru întregul proces de educare referitor la învăţarea timpurie a limbilor străine trebuie să existe o bază teoretică de educaţie comună [2].
  • O educaţie/pregatire universitară, cel putin parţial comună, a educatoarelor şi cadrelor didactice, aşa cum se încearcă în unele ţări, ar putea conduce la un sistem de educaţie consistent [3].
  • Trecerile de la un nivel la altul trebuie să fie planificate de instituţii, prevazându-se tranziţia, pentru a se putea garanta un proces de învăţare continuu.
  • Trebuie să se dezvolte materiale sau manuale corespunzatoare nivelurilor de şcolarizare, luându-se în considerare tranziţia.


Bibliografie
[1] Vezi de asemenea BIG (2009)
[2] Vezi Wassilios Fthenakis, Bildung ohne Übergänge, p. 21-22, in:
Bildungspezial (01/2010)
[3] Vezi op.cit.

Mai multe informații