Recomandările de la Nürnberg
Mediul de învăţare al copilului

Nürnberger Empfehlungen: Kindliche Lernumgebung © Goethe-Institut

Copiii trăiesc astăzi într-un mediu foarte diversificat. Procesele globale şi tehnologiile de comunicare conduc la o relaţie modificată cu limbajul chiar şi la copilul mic. Mediul cotidian al copiilor este deja de foarte devreme marcat medial [1] multicultural şi multilingv. Diversitatea culturală şi lingvistică a lumii noastre se manifestă nu numai în grădinite şi şcoli, ci şi in familie şi in vecinătatea copilului.

Copiii descoperă astăzi multilingvismul mai degrabă ca o normalitate şi simt că învăţarea limbilor străine este utilă.

Pentru uşurarea înţelegerii reciproce şi pentru păstrarea diversităţii lingvistice şi culturale în Europa, Uniunea Europeană pretinde ca toţi cetăţenii, pe lângă limba maternă, să cunoască şi alte limbi [2]. Această pretenţie trebuie pusă în aplicare prin crearea cadrului necesar învăţării încă din perioada învăţământului obligatoriu a cel putin două limbi străine  [3] de către toţi cei care studiază în Uniunea Europeană. Astfel, în majoritatea ţărilor Uniunii Europene, învăţarea limbilor străine a devenit obligatorie în şcoala primară. [4]
 

Recomandare:

Învăţarea timpurie a limbilor străine trebuie să aibă mereu în vedere că - indiferent de particularităţile regionale şi locale care îşi pun amprenta pe oferta educaţională - copii reacţionează şi învăţă într-un mediu personal, conform dezvoltării individuale.


Bibliografie
[1] Vezi Spanhel (2009)
[2] Vezi Consiliul Europei (2001)
[3] Vezi op.cit.; recomandarea 1383 (1998), KOM (2003), KOM (2005)
[4] Vezi Eurydice (2001, 2005) și Legutke (2009), p.496 și urm.

Mai multe informații