Olimpiada de Limba Germană Modernă din România în vederea pregătirii Olimpiadei Internaționale de Limba Germană din Dresden

29.02.2020: etapa județeană a olimpiadei; 
01.- 07.04.2020: etapa națională a olimpiadei, Târgu-Mureș: „Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt” („Limitele limbajului meu sunt limitele lumii mele” - Wittgenstein);
La finalul lunii aprilie 2020: pregătirea lotului național lărgit și selecția reprezentanților României pentru Olimpiada Internațională de Limba Germană din Dresden;
26.07.-08.08.2020: etapa internațională, Dresden: „Dabei sein“
În timp ce elevii se bucură de sfârșitul de săptămână de la sfârșitul lunii ianuarie, Comisia centrală pregătește „în spatele culiselor“ Olimpiada de Limba Germană Modernă la nivel național. Ministerul Educației și Cercetării desfășoară olimpiada în colaborare cu Goethe- Institut București și cu Asociația Profesorilor de Limba Germană. Cei 20 de membri ai Comisiei s-au ocupat de elaborarea subiectelor pentru faza județeană a olimpiadei din data de 29 februarie. Aceasta constă pentru elevii de gimnaziu într-o probă de înțelegere a textului audiat, o probă de înțelegere a textului citit și pentru toți participanții, deci și pentru cei de liceu, o probă de producere de text scris.
Lucrările sunt evaluate de profesori de limba germană din întreaga țară în mod neutru. În anul 2020 participă peste 350 de profesori la procesul de calibrare, pentru a deveni evaluatori neutri. După încheierea fazei județene a olimpiadei, lucrările elevilor se scanează și se trimit la evaluatori, păstrându-se anonimitatea. Toate rezultatele sunt trimise Comisiei centrale. Astfel se realizează selecția celor mai bune lucrări în mod neutru și transparent. Fiecare județ își trimite în final cei mai buni participanți la faza națională. Acolo elevii își vor demonstra în acest an competențele în perioada 1-7 aprilie. Pe lângă proba de producere de text scris, participanții elaborează proiecte pe baza unor cărți pentru tineri. După introducerea în lectură, realizată de către membrii comisiei, ei pun în mod independent în scenă conținutul și realizează un poster. Aceste prezentări sunt adevăratul punct culminant al olimpiadei - atât pentru elevi, cât și pentru membrii comisiei și invitați.
Principalul premiu pentru câștigătorii fazei naționale este participarea la pregătirea din cadrul lotului national lărgit de la finalul lunii aprilie. Aici adolescenții își dezvoltă competențele sociale și își îmbogățesc cunoștințele în cadrul lucrului în echipă, comunicând și lucrând intens în limba germană.
În cadrul pregătirii lotului lărgit vor fi selectați cei doi reprezentanți ai României pentru Olimpiada Internațională de Limba Germană din Dresden.
Alte informații despre comisie și despre olimpiadă se găsesc pe site-ul Experții Creșterii, iar informații despre olimpiada de limba germană din Dresden pe site-ul Goethe- Institut.
Urăm tuturor participanților la olimpiadă să se bucure de învățarea limbii germane și mult succes la concurs!