Snabb-inloggning:

Gå direkt till sekundärnavigationen (Alt 1) Gå direkt till huvudnavigationen (Alt 2)

Kjell Eriksson: Podcastserie
Internet för alla - (hur) är det möjligt? Erfarenheter från Sverige och Tyskland

Digitalisering
© Goethe-Institut

Journalisten Kjell Eriksson belyser digitaliseringen i Sverige ur olika perspektiv och jämför den med Tyskland. Fokus låg på följande frågor: (1) hur kan internet på lika villkor se ut och varför är det viktigt, (2) hur kan digitaliseringens framtid se ut, (3) hur kan friheten på internet skyddas. Internet är en möjlighet, men också ett ansvar.

AVSNITT 1: EQUAL ACCESS
 

Medverkande:
Terese Raymond, nationell samordnare för Digidel (nätverk i Sverige för digital delaktighet)
Anders Nordh, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), arbetar med digitalisering och demokratifrågor för kommuner och regioner.
(på engelska:) The Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR)
Katja Jaeger, Better Place Lab

AVSNITT 2: DIGITAL FUTURE
 

Medverkande:
Richard Dahlstrand, ElectriCITY 
Katarina Gidlund, Professor, Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) Mittuniversitet, Sundsvall, Sverige
Julia Kloiber, Super Lab

AVSNITT 3: DIGITAL FREEDOM
 
Medverkande:
Daniel Nordström, Chefredaktör, Västmanlands Läns Tidning (VLT)
Katarina Graffman, Antropolog
Måns Jonasson, Internetexpert, Internetstiftelsen, Sverige
Josephine Ballon, Hate Aid

AVSNITT 4: DIGITAL ART AND CULTURE

Digitala plattformar öppnar nya möjligheter för kultur och konst. Nya konstformer växer fram, men även den traditionella kulturen kan dra nytta av digitaliseringen - oavsett om det gäller musik, teater, film, bilder eller språk. Och de som ligger i framkant på den digitala scenen gynnas särskilt.

 


Medverkande:
Sara Kinberg, Radio- och TV-journalist med inrikting på Internet
Nora O Murchú, Artistic Director, transmediale e.V.

 

upp