Snabb-inloggning:

Gå direkt till sekundärnavigationen (Alt 1) Gå direkt till huvudnavigationen (Alt 2)

Tysklandspodden - special edition
Avsnitt 27: Flerspråkighet och modersmålsundervisning

Bord med läromedel i ett klassrum
Bord med läromedel i ett klassrum | Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Mats Almegård har intervjuat två forskare, Niclas Abrahamsson och Ingrid Gogolin, för att ta reda på vad som menas med flerspråkighet och hur modersmålsundervisning påverkar andraspråksinlärningen. 

Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan. Vilka skillnader finns det mellan Sverige och Tyskland? 

Niclas Abrahamsson arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. Sedan 2010 är han professor i Svenska som andraspråk och sedan 2018 föreståndare för Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Ingrid Gogolin är en tysk forskare inom pedagogik och professor i General, Intercultural and International Comparative Education vid universitetet i Hamburg.
 Lyssna på Spotify
Lyssna på iTunes

upp