Dokumentation
Konferens: From Marx to Hegel and Back to the Future

From Marx to Hegel and Back to the Future
Affisch (bildutsnitt)

I en tid av global ekonomisk kris, växande samhällsklyftor, återuppväckta politiska kamper och sociala rörelser finns ett ökat intresse för marxistiskt tänkande. Konferensen From Marx to Hegel and Back to the Future utgick ifrån tesen att en omläsning av Marx är viktig för att förstå och ifrågasätta vår sociala och politiska verklighet. Konferensen ägde rum den 25-27/2 2016. Här kan du ta del av vår dokumentation av föredragen som hölls på konferensen.

Axel Honneth (Frankfurt/New York)
Hegel and Marx. A Reevaluation after a Century
(Lecture presented by Frederick Neuhouser)
 HEGEL AND MARX

Frederick Neuhouser (New York)
Hegel and Marx on the Requirements of ‘Spiritual Life’
 


Sven-Eric Liedman (Gothenburg)
Marx and Engels: Intellectual twins or a tragic deception?
 


Rebecca Comay (Toronto)
“Hegel remarks somewhere…”
 


Eva Bockenheimer (Siegen)
Where are We Developing the Requirements for a New Society?
 


The Dialectics of Today's Capitalism in a Hegelian Marxist Perspective

Hans-Christoph Schmidt am Busch (Brunswick)
The Ethical Ambivalence of Markets: Hegel, Marx, and Contemporary Critical Theory
 


Elena Mareeva and Sergei Mareev (Moscow)
Hegelian Dialectics and Soviet Marxism
(from Vladimir Lenin to Evald Ilyenkov)

 


Anders Burman (Södertörn)
Back to Hegel! Lukács, Dialectics and Hegelian Marxism


Sven-Olov Wallenstein (Södertörn)
The Necessary Fetishism of the Work of Art
This video is unfortunately not complete: it ends some minutes before the talk is completed. We apologize for the inconvenience.
 


Anders Bartonek (Södertörn)
Marcuse’s Hegelian Marxism and the Question of Dialectics