Musik
”Entscheide du!” – den tyska rapparen Chefket i Stockholm

Chefket
Chefket © Georg Roske

Chefket är ett levande exempel på kulturell mångfald. Han är född och uppvuxen i Tyskland, har turkiska rötter och representerar genom sin musik det moderna och mångkulturella Tyskland.

En av Goethe-institutets viktigaste uppgifter är att föra samman olika kulturer och inte bara väcka intresse för det tyska språket utan även för Tysklands mångsidiga samtidskultur. Det interkulturella samhället är ingen självklarhet. Chefket utsattes som ung för fördomar. Idag bekommer det honom inte längre utan han är glad över att vara ”en färgklick i denna svart-vita värld”, vilket framgår i hans låt ”Entscheide du!” (Bestäm du!) .

På hans turné i nordvästra Europa i samarbete med Goethe-institutet visade han just detta: Han vill visa Tysklands mångsidiga kulturscen och därmed göra världen lite färgrikare. Chefket understryker ofta att han vuxit upp med tre olika språk: tyska, turkiska och rap. Det sistnämnda ”språket” använder han som intrument för att komma sin publik närmare. Hans låtar handlar ofta om att vi inte bör dela in världen i svart och vitt utan att istället tillåta sig att vara mer individuell och öppen. Mer språk betyder mer mångfald och en mer positiv värld.

Under hans konsert på Fryshuset i Stockholm bjöd Chefket upp eleverna på scenen och lät dem bli en del av showen. Efter konserten gavs en workshop med Chefket där eleverna kunde ställa frågor och det blev en fin dialog. Återkopplingen från eleverna har varit mycket positiv och vi kommer genomföra fler konserter för skolelever i framtiden!