International Conference
The Future of Critical Theory


 

Konferensen "The Future of Critical Theory" ägde rum den 30/11 - 2/12 2017 på Goethe-Institutet i Stockholm. Under tre dagar diskuterade forskare från Europa och USA den kritiska teorins aktualitet och framtid, både i relation till Frankfurtskolans långa och komplexa historia och vikten av en långsiktig teoriutveckling. Se hela konferensen på YouTube.

Inom ramen för den internationella konferensen ”The Future of Critical Theory. Contemporary Significance and Scope of the Frankfurt School” antog sig sociologer, filosofer och litteraturvetare uppgiften att besvara frågan om Frankfurtskolan och den kritiska teorins aktualitet och framtid. Vilka av dess politisk-filosofiska och samhällskritiska perspektiv och impulser kan och bör aktualiseras och utvecklas i tolkningen av samtiden och den framtid som denna vetter mot?
 
I samarbete med Södertörns Högskola, Riksbankens Jubileumsfond, Judisk Kultur i Sverige och Institut français

  • Adorno © Ilse Mayer-Gehrken
  • Walter Benjamin © Studio Joël Heinzelmann
  • Wir danken Peter Marcuse und Peter-Erwin Jansen für die Abdruckgenehmigung des Fotos von Herbert Marcuse, Mitte der vierziger Jahre. Herbert Marcuse Archiv, Archivzentrum der J.W.G Universität © Peter-Erwin Jansen/Quelle: https://www.ub.uni-frankfurt.de/archive/marcuse.html
  • Leo Löwenthal. Wir danken Susanne Löwenthal und Peter-Erwin Jansen für die Abdruckgenehmng. Privatbesetz P.-E. Jansen Privatbesetz P.-E. Jansen/Löwenthal-Archiv
  • Erich Fromm Foto: Müller-May
  • Franz Neumann Bundesarchiv, Bild 183-R72272 / CC-BY-SA 3.0