Kultur – projekt – Goethe-Institut Schweden

Snabb-inloggning:

Gå direkt till sekundärnavigationen (Alt 1) Gå direkt till huvudnavigationen (Alt 2)

Hamzi Ismail
Välkommen till
Goethe-Institut Düsseldorf

Goethe-Institut Düsseldorf
© Goethe-Institut Düsseldorf

I Tyskland finns det 12 Goethe-Institut. Utöver Berlin och München hittar du också ett institut i Düsseldorf – i metropolen vid Rhen. Institutet skulle inte kunna ligga mer centralt: i stadens hjärta, i omedelbar närhet till centralstationen får deltagarna i en kurs i tyska sin undervisning.

Just i en modern och internationell stad som Düsseldorf där det bor och arbetar människor från alla kontinenter bildar kunskapen om land, folk, kultur och språk själva grunden för en interaktiv samvaro. Goethe-Institut Düsseldorf har sedan 1984 erbjudit människor från hela världen just denna möjlighet till fort- och vidareutbildning. Det är en knutpunkt för alla som vill lära sig tyska och samtidigt lära känna Düsseldorf och Tyskland.
 
På institutet i Düsseldorf arbetar 19 fast anställda administratörer och språklärare under ledning av Günter Neuhaus. För honom är Goethe-instituten i Tyskland en länk till instituten i utlandet och deras utbud av språk och prov. Neuhaus framhäver språkutbudets särskilda struktur: ”Kurserna erbjuds världen över enligt samma läroplan. Proven är enhetliga och får därmed giltighet i världen.”
 
Kursutbudet i Düsseldorf tillgodoser alla behov för en riktig kurs i tyska. På Goethe-Institut Düsseldorf kan man utöver en språkkurs även avlägga prov för att erhålla ett av de eftertraktade certifikaten som institutet tillhandahåller. Utbudet av språkkurser är rikt och anpassat efter kursdeltagarens yrkesmässiga och privata situation.
 
De som har bråttom och på kortast möjliga tid vill komma upp till en viss språknivå kan delta i en intensivkurs. Denna omspänner 16 dagar med 80 timmar tyskundervisning. Det undervisas och ges prov i alla nivåer från A1 till C2.
 
För yrkesverksamma ger också Goethe-Institut Düsseldorf kurser i tyska på kvällstid, på förmiddagar eller på helger. Dessa kurser omfattar sammanlagt 72 timmar fördelat på 12 veckor, alltså 6 timmar i veckan. På så sätt kan deltagarna bekvämt förena sitt dagliga arbete med en språkkurs. På önskan och begäran finns även möjligheten till ett individuellt utformat kurspaket.
 
På grund av pandemin och de restriktioner som det inneburit har det inte varit möjligt att erbjuda undervisning på plats, beklagar Günter Neuhaus. Men han märker  av en längtan efter personlig undervisning: ”Intressenterna är just nu mycket intresserade av fysiska kurser, onlineformat fungerar visserligen men deltagarna är samtidigt måna om personlig kontakt.” Från och med 4 oktober 2021 äger fysiska kurser rum igen och de kan bokas redan nu. Man kan gå en kurs i tyska på institutet i Düsseldorf eller göra dem online, i grupp med en lärare och på egen hand utan lärare, förklarar Neuhaus.
 
Goethe-Instituts språkutbud i Düsseldorf är sedan nästan 40 år en riktig framgång. ”Människor värdesätter vår kosmopolitism, de kommer samman från alla länder och alla kulturkretsar i världen till en öppen atmosfär och lär sig tyska tillsammans”, gläder sig Günter Neuhaus. Varje år deltar i genomsnitt 2 300 personer i tyskkurser på alla nivåer. Ungefär 2 700 prov per år avläggs på nivåerna A1 till C2. Kursdeltagarna kommer från hela världen till Düsseldorf för att lära sig tyska, framför allt från Kina och USA. Exempelvis amerikanskan Ann (33) som hade mycket roligt på sin kurs i metropolen vid Rhen: ”Tidigare tyckte jag att det var mycket svårt att lära sig tyska, jag har provat många olika sätt. Genom språkkursen vid Goethe-Institut gjorde jag sedan plötsligt snabba framsteg.”
 
Goethe-Institut i Düsseldorf åtnjuter ett gott rykte i staden och långt utöver dess gränser. De gångna åren har institutet vid sidan av rena språkerbjudanden kontinuerligt deltagit i många roliga aktiviteter och samarbetat med namnkunniga partner. På Düsseldorfs Japandag, en festival där allt handlar om Japan och arrangeras av det japanska communityt, samt den japanske generalkonsuln, medverkar Goethe-Institut alltid med sin egen monter. Det arrangerades bland annat en mangatävling, där fina priser lottades ut, som exempelvis en resa till Japan. Uöver et har institutet arbetat på ett fortbildningsprogram för journalister från Öst- och Centraleuropa tillsammans med Landesanstalt für Medien NRW och utrikesdepartementet.
 
Men det görs också hela nya nya spännande samarbetsprojekt med staden Düsseldorf, som vinner enormt mycket på institutets språkexpertis och språkkursdeltagare. Goethe-Institut Düsseldorf har i allt högre grad utvecklats till en viktig kulturpartner för staden. Institutet bidrar med sitt arbete till stadens internationella renommé, främjar integration och hjälper till att prägla Düsseldorfs atmosfär med sina internationella gäster.
 
 
Källor:

Goethe-Institut Düsseldorfs hemsida: goethe.de/duesseldorf (senast läst 3 Juli 2021)
 
PDF-Festschrift des Goethe-Instituts Düsseldorf anlässlich des 25-jährigen Bestehens
 
Intervju med institutschefen för Goethe-Institut Düssedorf

upp