Stadt, Land, Fluss

Goethe on Demand: Filmreihe „Stadt, Land, Fluss“ (Schlüsselbild) © UFA Fiction 2018 / Schuldenberg Films, Smina Bluth / Basthorster Filmmanufaktur

Filmserien Stadt, Land, Fluss (Stad, land, flod) tar dig genom tyska städer, byar och landskap med ett urval av tolv spelfilmer och dokumentärer. Filmerna fokuserar på regioner och platser bortom de välkända storstäderna och erbjuder tittarna en mångfacetterad bild av olika livsöden i Tyskland.

Under tolv månader tar oss filmserien Stadt, Land, Fluss med till olika platser och regioner i Tyskland. Skildringen av den tyska verkligheten i film- och serieformat präglas främst av storstäder som Berlin, Hamburg, München och Köln. Storstadskulissen har etablerat sig som en populär miljö för en mängd olika berättelser och genrer. Men detta etablerade format lyckas inte återge livet i Tyskland i dess geografiska bredd. I själva verket bor bara knappt tio procent av den totala tyska befolkningen i dessa städer. En betydande del av livet utspelar sig i de många små och medelstora städerna och på landsbygden.

Filmserien Stadt, Land, Fluss utgör en motpol till den filmiska dominansen av välkända städer och ger sig ut på en tolv månader lång resa genom olika underrepresenterade områden i Tyskland. Filmmediet erbjuder en möjlighet att utforska de mångfacetterade skildringarna av vardagslivet och dess utmaningar samt identitets- och relationsfrågor för de människor som bor där. De utvalda filmerna ger inte bara en inblick i det komplexa tyska filmskapandet, utan inbjuder också till reflektion över den skiftande verklighet som präglar livet på landet. Filmserien inleds i januari med Annika Pinskes film Alle reden übers Wetter (Alla talar om vädret), där huvudstaden lämnas för en tillvaro i provinsen Mecklenburg. Vi tar oss genom lugna byar och skogar, längs floder och in i livliga småstäder. Berättelserna utspelar sig på okända platser och vi får följa invånarna och ta del av deras familjekonflikter. Universella teman utforskas i specifika lokala sammanhang, till exempel förhållandet mellan stad och land eller frågor om samexistens.

Följ oss