Snabb-inloggning:

Gå direkt till sekundärnavigationen (Alt 1) Gå direkt till huvudnavigationen (Alt 2)

Avsnitt 44
Nobelpriset i litteratur

Max Richter
© Philipp Ottendörfer

Med anledning av nobelveckan har vi bjudit in Max Richter, medarbetare i ett forskningsprojekt om Nobelpriset i litteratur till Tysklandspodden. Samtalet med litteraturkritikern Jens Christian Brandt kretsar kring Nobelprisets historia, funktion och syfte med fokus på Svenska Akademin som institution och den nomineringspraxis som har skapat debatt i Tyskland och världen över.

Richter tar även upp litteraturprisets inverkan på filmmediet under 10- och 20-talet och på andra medier. Vilken syn på litteratur som präglade prisets första årtionden får du veta mer om i detta avsnitt.

Max Richter är doktorand vid LMU München och medarbetare i ett forskningsprojekt om Nobelpriset i litteratur som global institution. Hans avhandlingsprojekt undersöker prisets olika funktioner och effekter under tidigt nittonhundratal utifrån litteratursociologiska och mediehistoriska perspektiv. Projektet finansieras utav DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) och är anknutet till det kollaborativa forskningscentret „Practices of Comparing“ vid Bielefelds universitet. 
 Lyssna på Spotify
Lyssna på Apple Podcasts 

upp