Snabb-inloggning:

Gå direkt till sekundärnavigationen (Alt 1)Gå direkt till sekundärnavigationen (Alt 3)Gå direkt till huvudnavigationen (Alt 2)

Kvinnorörelsen och feminism

Det har gått över ett år sedan starten för metoo-debatten, och om vi tittar ännu lite längre tillbaka på kvinnorörelsens historia var det 100 år sedan man uppnådde kvinnlig rösträtt i Tyskland och Sverige. Det är med andra ord dags för en lägesrapport – var befinner sig samhället i dag när det gäller feminism och jämställdhet?

Book blogger, Instagram pic, late 19th century Ur: Christiane Frohmann, Präraffaelitische Girls erklären das Internet, Berlin 2018.
upp