Snabb-inloggning:

Gå direkt till sekundärnavigationen (Alt 1)Gå direkt till sekundärnavigationen (Alt 3)Gå direkt till huvudnavigationen (Alt 2)

Freiraum

Freiraum vrider och vänder på begreppet frihet. Hur ser det ut med friheten i Europas städer, och vilka lokala frågor utkristalliseras när människor med olika bakgrund får diskutera frihet? Vilka problem och vilka möjligheter lyfts fram?
mer...
 
 

Man med boll© Goethe-Institut / Caroline Lessire

I Sverige har vi tillsammans med bland andra organisationerna Expo och Juridikfronten valt att ställa frågan ”Hur kan arbete mot högerextremism se ut?”


Freiraum Stockholm - vår film

Freiraum Schweden © Goethe-Institut

I slutet av 2017 arrangerade vi ett första samtal på Goethe-institutet om hur man kan arbeta mot högerextremism samt en sluten workshop för svenska och tyska organisationer som arbetar mot nationalism och högerextremism. I februari 2018 skedde ett första utbyte mellan ungdomsorganisationerna YEPP och Mitt127. Formen var en fotoworkshop och tanken är att resultatet ska bli en fotoutställning där ungdomarnas bilder behandlar den italienska frågeställningen.

Mer information om projektet:  Tandem Genua-Turin–Stockholm
 


Freiraum - Filmen av vår samarbetspartner Genua/Turin

38 Goethe-Institut i Europa har tillsammans med lokala partnerorganisationer kommit fram till en frågeställning de vill tematisera i projektet. Varje institut har parats ihop med ett annat institut och tillsammans med de lokala partnerorganisationerna ska frågeställningarna bearbetas och besvaras. I december 2017 blev vi ihopparade med Goethe-Institut Turin/Genua som tillsammans med ungdomsorganisationen YEPP ställde frågan om vad som kan begränsa ungas frihet.

Are you the right one? Goethe-Institut

Are you the right one?

Under projektets andra fas undersökte ungdomar från Porta Palazzo och Cornigliano rasism och diskriminering i vardagen - i deras omgivning och på sociala medier. De besvarade frågan av Stockholm (tandemstad) om hur man bör hantera nationalism och högerradikalism. Deras svar på denna fråga ges i kortfilmen Are you the right one?

upp