Snabb-inloggning:

Gå direkt till sekundärnavigationen (Alt 1)Gå direkt till sekundärnavigationen (Alt 3)Gå direkt till huvudnavigationen (Alt 2)

Poesitävling till Paul Celans minne

Till 100-årsjubileet av Paul Celans födelse arrangerade Goethe-Institut Schweden, Rumänska kulturinstitutet och tidskriften Ponton en poesitävling till Paul Celans minne. I år är det också 50 år sedan Celan gick bort.
Tävlingen vände sig till högstadie- och gymnasielever som är bosatta i Sverige.

Levitation© Paul Benney

Här följer en kort presentation av vinnarna. Delad förstaplats - Carl Granberg och Emil Kinman Maly

Carl Granberg Carl Granberg Jag heter Carl Granberg och är 17 år. Just nu går jag mitt andra år på naturlinjen på Anna Whitlocks Gymnasium i Stockholm. Efter att ha läst om Paul Celan och diskuterat hans dikter i skolan inspirerades jag av förmågan att förmedla så starka budskap på så få rader. När jag sedan fick i uppgift att skicka in ett bidrag till tävlingen valde jag därför att skriva en kortare dikt, med målet att låta varje läsare skapa sin egen tolkning.
 

 Emil Kinman Maly Emil Kinman Maly Jag heter Emil Kinman Maly, är 17 år gammal och går naturlinjen på Anna Whitlocks Gymnasium.
Det finns en frihet i dikten som jag gillar. Att med mitt eget språk försöka få fram det jag känner och tänker på är spännande och väcker min nyfikenhet.
Andra plats - Ellen Nilses

Ellen Nilses Ellen Nilses Ellen Nilses : Så, vad jag gillar att läsa?
Romaner. Särskilt självbiografiska, nu för tiden. Tycker om starka människoöden och spektakulära livsskildringar. Och klassiker, förstås. Jag identifierar mig starkt med huvudpersoner som Johanna Morrigan (How to Build a Girl), till exempel.
För övrigt är jag 19 år och går tredje året på Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke strax utanför Göteborg.


 Tredje plats - Hanne Beck Johansson

Hanne Beck Johansson Hanne Beck Johansson Mitt namn är Hanne Beck Johansson, jag är 19 år gammal och bor i Sandviken, men är född i Västerbotten. Just nu går jag tredje året på humanistiska programmet på Vasaskolan i Gävle. Ju äldre jag har blivit, desto svårare har jag fått för att läsa, men för skolan läste jag senast Främlingen av Camus. Det gick segt och jag gjorde det lite motvilligt, men den hade sina intressanta sidor. Annars när jag tar mig tid att läsa blir det oftast fantasyböcker, som Tolkien, eller att jag bläddrar i någon diktsamling och läser dikten som kommer upp först.

De bästa bidragen utsågs av en jury. I juryn: Anders Olsson (litteraturvetare och Celanöversättare), Hanna Rajs Lundström (poet), Björn Sandmark (författare och Celanöversättare), Christiane Lahusen (litteraturavdelningen vid Goethe-Institut Schweden) och Arina Stoenescu (grafisk formgivare, illustratör och förläggare).
 
De vinnande bidragen kommer att publiceras i tidskriften Ponton.


Paul Celans biografi
 
Paul Celan 1947 © Suhrkamp Verlag Paul Celan (1920 – 1970), föddes som Paul Ancel (Antschel) i Cernăuți (Czernowitz) i dåvarande rumänska Bukovina. Han härstammade från en tyskspråkig judisk familj. År 1938 reste han till Paris för att studera medicin, men återvände till Rumänen före andra världskrigets utbrott. Under kriget sattes Celan i arbetsläger i ett och ett halvt år, medan hans föräldrar deporterades till koncentrationsläger, där de båda dog. Celan befriades i och med krigsslutet och flyttade därefter till Bukarest och senare Wien innan han till sist bosatte sig i Paris, där han stannade livet ut. I Paris försörjde han sig som översättare och lektor i litteraturhistoria och tyska vid École Normale Supérieure. Trots att Celan levde i en fransk miljö och påverkades av fransk surrealism skrev han sina banbrytande dikter på tyska. Han kom mycket snart att bli en av efterkrigstidens mest inflytelserika poeter och tilldelades under sin levnad en rad prestigefulla priser.
 
Vanliga teman i Paul Celans dikter

Paul Celans poesi är nära knuten till hans liv och de erfarenheter han fick genom kriget. Viktiga motiv hos Celan är förlust, flykt och exil, minnet av det som gått förlorat, men också kärlek.

Vad innebär egentligen förlust?
Vad innebär det att vara på flykt?
Hur kan man hantera minnet och sorgen av det som inte längre finns kvar?
Vad kan hjälpa en människa som upplevt allt detta? Kärleken? Gemenskapen? Konsten? Förmågan att uttrycka sig?

Andningsvändning - dikter i urval

Paul Celan och språket

Paul Celan var en språkkonstnär och han är känd för att uppfinna helt egna ord, som inte finns i det vardagliga språket. Till exempel använde sig Celan av det tyska språkets möjlighet att sätta samman ord. Precis som man väldigt lätt kan göra på svenska.
Celan skrev sina dikter på tyska, trots att det var förbrytarnas språk. För att kunna skriva dikter på tyska kände han att han behövde hitta ett eget språk inom tyskan och ett eget uttryckssätt för att kunna ta itu med Förintelsen och alla de brott som begåtts under kriget. Han tänjde på språkets gränser. I hans dikter finns en konflikt mellan lyrikens språk, förbrytarnas språk och vardagens språk.
  
 

 

upp