Snabb-inloggning:
Gå direkt till sekundärnavigationen (Alt 1)Gå direkt till sekundärnavigationen (Alt 3)Gå direkt till huvudnavigationen (Alt 2)

Poesitävling till Paul Celans minne

Till 100-årsjubileet av Paul Celans födelse arrangerar Goethe-Institut Schweden, Rumänska kulturinstitutet och tidskriften Ponton en poesitävling till Paul Celans minne. I år är det också 50 år sedan Celan gick bort.
Tävlingen vänder sig till högstadie- och gymnasielever som är bosatta i Sverige.

Levitation© Paul Benney

​POESITÄVLING TILL PAUL CELANS MINNE (1920-1970)

Till 100-årsjubileet av Paul Celans födelse arrangerar Goethe-Institut Schweden, Rumänska kulturinstitutet och tidskriften Ponton en poesitävling till Paul Celans minne. I år är det också 50 år sedan Celan gick bort.
 

Paul Celans biografi
 
Paul Celan 1947 © Suhrkamp Verlag Paul Celan (1920 – 1970), föddes som Paul Ancel (Antschel) i Cernăuți (Czernowitz) i dåvarande rumänska Bukovina. Han härstammade från en tyskspråkig judisk familj. År 1938 reste han till Paris för att studera medicin, men återvände till Rumänen före andra världskrigets utbrott. Under kriget sattes Celan i arbetsläger i ett och ett halvt år, medan hans föräldrar deporterades till koncentrationsläger, där de båda dog. Celan befriades i och med krigsslutet och flyttade därefter till Bukarest och senare Wien innan han till sist bosatte sig i Paris, där han stannade livet ut. I Paris försörjde han sig som översättare och lektor i litteraturhistoria och tyska vid École Normale Supérieure. Trots att Celan levde i en fransk miljö och påverkades av fransk surrealism skrev han sina banbrytande dikter på tyska. Han kom mycket snart att bli en av efterkrigstidens mest inflytelserika poeter och tilldelades under sin levnad en rad prestigefulla priser.
 
Vanliga teman i Paul Celans dikter

Paul Celans poesi är nära knuten till hans liv och de erfarenheter han fick genom kriget. Viktiga motiv hos Celan är förlust, flykt och exil, minnet av det som gått förlorat, men också kärlek.

Vad innebär egentligen förlust?
Vad innebär det att vara på flykt?
Hur kan man hantera minnet och sorgen av det som inte längre finns kvar?
Vad kan hjälpa en människa som upplevt allt detta? Kärleken? Gemenskapen? Konsten? Förmågan att uttrycka sig?

Andningsvändning - dikter i urval

Paul Celan och språket

Paul Celan var en språkkonstnär och han är känd för att uppfinna helt egna ord, som inte finns i det vardagliga språket. Till exempel använde sig Celan av det tyska språkets möjlighet att sätta samman ord. Precis som man väldigt lätt kan göra på svenska.
Celan skrev sina dikter på tyska, trots att det var förbrytarnas språk. För att kunna skriva dikter på tyska kände han att han behövde hitta ett eget språk inom tyskan och ett eget uttryckssätt för att kunna ta itu med Förintelsen och alla de brott som begåtts under kriget. Han tänjde på språkets gränser. I hans dikter finns en konflikt mellan lyrikens språk, förbrytarnas språk och vardagens språk.
  
Instruktioner

Tävlingen vänder sig till högstadie- och gymnasielever som är bosatta i Sverige.
Skriv en dikt på svenska som maximalt får vara 1 sida. Obs! Du får bara skicka in ett bidrag!
 

  • Dikten får gärna ha en titel, men det är inte nödvändigt. 
  • Din dikt ska utgå från vanliga teman i Paul Celans lyrik: minne, förlust, flykt, kärlek, sorg. Du får associera fritt! 
  • Din dikt kan vara rimmad eller orimmad och skriven i en fri poetisk form. Du väljer själv stil och ton.
 
De tre bästa bidragen utses av en jury. Du kan vinna ett presentkort på böcker
(3 000 kr, 2 000 kr, 1 000 kr). I juryn sitter Anders Olsson (litteraturvetare och Celanöversättare), Hanna Rajs Lundström (poet), Björn Sandmark (författare och Celanöversättare), Christiane Lahusen (litteraturavdelningen vid Goethe-Institut Schweden) och Arina Stoenescu (grafisk formgivare, illustratör och förläggare).
 
De vinnande bidragen kommer att publiceras i tidskriften Ponton samt översättas till rumänska och tyska. De ska om möjligt också publiceras i en rumänsk litterär tidskrift, respektive i en tysk litterär tidskrift.

Vi vill ha ditt bidrag senast 30/9 2020. Mejla ditt bidrag (i docx eller pdf) till: christiane.lahusen@goethe.de

Vinnarna tillkännages senare i höst inom ramen för ett arrangemang på Goethe-Institut in Stockholm, där prisutdelning och uppläsning av de vinnande bidragen äger rum.
 

upp