Snabb-inloggning:

Gå direkt till sekundärnavigationen (Alt 1)Gå direkt till sekundärnavigationen (Alt 3)Gå direkt till huvudnavigationen (Alt 2)

Tyskland, Sverige och Islam
På tal om religion

Vem hade för 20 år sedan kunnat tro att religion återigen skulle ha en sådan framträdande roll i det offentliga samtalet? Det tycks ju som om vi för länge sedan nått ett stadium av sekulär upplysning, där religiösa frågor i princip är passé, och om de påverkar vår samexistens är det bara marginellt. Bortsett kanske från enstaka uppflammande diskussioner.
 

Samtidigt talar vi i Tyskland och norra Europa återigen om religion; om kors på väggarna hos statliga myndigheter, om religiösa traditioner och kristna värderingar, och särskilt mycket talar vi om islam. Just den religionen omtalas extra ofta eller åtminstone i extra högt tonläge och anspelar därmed på helt olika saker.

Detta är inte den rätta platsen för att diskutera  mångbottnade ämnen som "islam" och "religion" på ett uttömmande sätt, snarare speglar de bidrag vi presenterar deras mångfald och komplexitet.

Och kanske vore det intressant att någon gång utnyttja de livliga diskussionerna om det främmande till att reflektera över det egna vilket James Hodkinsonföreslår i sin artikel om det intellektuella utbytet mellan öst och väst på Goethes tid.

Asal Dardan utforskar kopplingarna och sammanblandningen mellan religion, främlingskap och tillhörighet. I två samtal med tre unga kvinnor och tre unga män från Tyskland och Sverige vardera, ställer hon frågor om deras erfarenheter från länder med muslimsk prägel samt hur de blir bemötta i Tyskland och Sverige.

I samtalet med den liberala imamen Seyran Ateş från Berlin blir det dessutom tydligt att det ofta är oerhört svårt att leva som liberal muslim i samhällen med muslimsk prägel. För kampens skull står hon ut med ständiga hot från konservativa muslimska kretsar, och måste ständigt beskyddas av livvakter i offentligheten. Ateş  pekar också på vilken viktig roll demokratiska, öppna samhällen har just för att islam ska kunna reformeras.

Temat islam och migration i Tyskland, Sverige och Europa diskuterades under ett evenemang på Goethe-Institutet, vars dokumentation man kan ta del av här. Katajun Amirpur tar i detta sammanhang upp vilka problem som kan uppstå redan vid användningen av begreppet "islam" och "muslimer", och lyfter bland annat fram (länk till artikel) det egentligen självklara, men ofta ignorerade faktum att det inte finns en enda enhetlig islam, och att religionen naturligtvis utövas på olika sätt av olika människor och på olika platser.
 
 

upp