Mediekompetens i skolan

Elever vid datorn © Colourbox

Att hantera falsk information på nätet har blivit ett återkommande tema, vare sig det gäller COVID-19-pandemin, politiskt motiverade falska nyheter inför federala val eller i samband med konflikter eller krig. Denna temasida som är sammanställd av Karolin Schwarz handlar om hur man hanterar falska nyheter inom skolväsendet.

upp