Weather Glass or Crystal Ball?

WEATHER GLASS OR CRYSTAL BALL © Goethe-Institut

Mapping the Weather in Art and Science
 
En interdisciplinär undersökning i Glasgow, Oslo, Köpenhamn och Stockholm från hösten 2020 till slutet av 2021.

Samarbetspartner


LABLAB
LABLAB

upp