Residensprogram

Residenzprogramme © Goethe-Institut

Goethe-institutets residensprogram erbjuder "rum för nya perspektiv". Särskilt i globaliseringens tidevarv är det särskilt inspirerande för konstnärer och kulturarbetare att förankra sitt arbete på mycket specifika platser och att driva sina projekt utan ekonomisk press, samt att etablera eller fördjupa varaktiga arbetskontakter.

upp